Clara Gassull IN RESiDENCE at the School Lluís Domènech i Montaner

¡QUE NADIE ENCIENDA LA LUZ!

Les obres resultants de cada residència es presenten en finalitzar cada edició. En aquest espai en trobareu la descripció, l’enregistrament i la documentació relacionada.

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d’EN RESiDÈNCiA.