Daniel Chust Peters EN RESiDÈNCiA a l'Institut Bernat Metge

AIR RACE: REPRODUIR EL TALLER AULA 209 A PARTIR D' ARQUITECTURES HUMANES

Una peça audiovisual que mostra les reproduccions del taller Aula 209 per part de més de cent voluntaris, que formen una arquitectura humana i representen uns guions concebuts després d'una reflexió sobre les emocions quotidianes. Aquesta peça, al seu torn, es vincula amb els projectes Air Force One, que l'artista ha desenvolupat en paral.lel.

Molts artistes han abandonat el taller com a espai de treball per intervenir directament en l'espai públic; d'altres s'han apropiat de la naturalesa o de l'espai urbˆ com el seu propi taller.

Fa més de vint anys que Daniel Chust Peters reprodueix el seu taller sistemàticament, el treu a passejar i el comparteix amb els altres. En aquest gest de confrontació  del seu taller amb diferents territoris, contextos i persones comença de debó per a ell l'obra d'art, el coneixement estètic.

A partir del dia 27 d'octubre de 2009, amb la intenció de continuar amb el mateix métode de treball, l'artista s'instal.la al taller Aula 209, que li han reservat a l'Institut Bernat Metge (al número 55 del carrer de Menorca, al barri de Sant Martí).

Daniel Chust Peters, amb la col.laboració de trenta alumnes de tercer d'ESO i el professorat de diverses matèries (Visual i plàstica, Català, Música, Filosofia ...), desenvoluparà el projecte Air race: reproduir el taller Aula 209 a partir d'arquitectures humanes. L'obra final serà la peça audiovisual que mostri aquesta reproducció, que s'exposarà amb tots els elements que ha generat el procés creatiu: dibuixos, fotografies, objectes, escultures i altres filmacions.

Durant sis mesos, un equip de gairebé quaranta persones participa en tot el procés artístic: la concepció, la producció, la comunicació i finalment la mostra pública.

Al llarg del procés artístic aquest equip es farà seva l'Aula 209 per tornar a reconstruir-la amb un centenar de persones del barri de Sant Mart'. Durant sis mesos, es prestarˆ atenció tant als inputs exteriors com als del disseny de l'arquitectura del taller i del mateix barri de Sant Martí, i de com aquests determinen, o no, efectes anímics en la conducta dels seus habitants. L'equip sensible té en consideració també altres tipus d'inputs externs: il.lusions publicitàries, somnis cinematogràfics, desitjos tecnològics, promeses urbanístiques, valors estètics i morals de la informació dels mitjans de comunicació...

Els diferents estats d'ànim i altres aspectes emocionals s'escriuran en guions breus, una selecció dels quals serà representada pel centenar de voluntaris i voluntàries convocats a l'Institut Bernat Metge, al mateix temps que reprodueixen el taller Aula 209.