Daniel Chust Peters EN RESiDÈNCiA a l'Institut Bernat Metge

MESURANT EL TALLER AULA 209

Es prenen les mesures del taller Aula 209, del qual es farà la reproducció a partir d’arquitectures humanes. Es dibuixen els plànols i els alçats de la planta i les quatre parets. En paral·lel a aquest procés, els alumnes i Daniel Chust Peters documenten el concepte d’“arquitectures humanes”.

PREPARANT LA MAQUETA

Després de prendre les mesures del taller Aula 209 i de dibuixar-ne els plànols a mà alçada, es dediquen algunes sessions a passar a net i transportar a escala aquests primers croquis. Simultàniament s’inicia la recerca de fotografies de persones de cos sencer amb diferents estats d’ànim. Les imatges de les persones, multiplicades, serviran per fer les maquetes del taller Aula 209.

MAQUETES

Es finalitzen les maquetes individuals de l’Aula 209 a escala 1:40.

GUIONS

A partir d’una reflexió sobre els estats emocionals, s’inicia la ideació dels guions que els voluntaris que participaran en l’obra Air race representaran el dia de la filmació. Organitzats en grups, s’imaginen possibles maneres de representar diversos estats emocionals mitjançant la gestualitat, el vestuari, el so i algunes accions.

A partir d’aquests guions s’elaboraran les situacions. Al blog es poden llegir les primeres idees de guions.

COMUNICACIÓ I PRODUCCIÓ

S’inicia la fase de producció del projecte i s’organitzen comissions per dur a terme totes les tasques necessàries per preparar la filmació d’Air race: comunicació, vestuari, producció, construcció, servei d’àpats, etc. Per difondre la convocatòria de més de 100 voluntaris per representar el taller Aula 209 amb arquitectures humanes, es dissenyen i s'imprimeixen 600 cartells que es distribueixen pel barri juntament amb 500 fulls volanders.

FILMACIÓ D'AIR RACE

Les representacions del taller Aula 209 amb arquitectures humanes a partir de tres guions (tossir, xiular, cridar) es filmen a la plaça de Llibertat Ròdenas, al barri de la Verneda, el dissabte 20 de març de 2010. La càmera s'emplaça en una bastida de vuit metres d’alçada. El trasllat i la instal·lació de la bastida s'inicien a les 8 h. A partir de les 10.30 arriben els voluntaris i fins a les 11.30 es van incorporant a l’acció també alguns veïns interessats.

AIR RACE: L'OBRA FINALITZADA

Per a les exposicions es prepara un com-s’ha-fet (making-of) i el material documental complementari. Air race s'exposarà del 3 a l’11 de juny a l’Institut Bernat Metge. Durant els mesos de novembre i desembre de 2010 també es va poder veure al Nivell Cero de la Fundació Suñol.