Claudia Pagès EN RESiDÈNCiA a l'Institut Jaume Balmes

claudia_pages_r_temporal_obra.jpg
Les obres resultants de cada residència es presenten en finalitzar cada edició.
En aquest espai en trobareu la descripció, l’enregistrament i la documentació relacionada.

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d’EN RESiDÈNCiA.