Claudia Pagès EN RESiDÈNCiA a l'Institut Jaume Balmes

El text: manipular, tallar, dir...

El punt de partida i d’exploració de la residència és el text i el fet de transitar-lo des de l’escriptura, l’oralitat, o justament en les interseccions dels diversos espais. Per iniciar la descoberta, es proposa una lectura d’un text de Bathkin. Després de la lectura lineal, es proposa fragmentar-lo per fer-li dir coses noves i expressar significats nous. Aquesta línia d’experimentació es treballa al llarg del primer trimestre.

Les paraules, la conversa, els gots

Pot haver-hi una paraula que només existeixi en l’escriptura? O una que només existeixi en l’oralitat? D’aquesta pregunta en sorgeixen paraules noves, inventades, que es graven en gots. Els gots seran un element articulador de les converses i, per tant, tindran un paper central al llarg de tot el procés.

La veu al terrat i Sweet Dreams

Posar en joc la veu dient textos, fragments de textos, cantant i recitant peces com Sweet Dreams són algunes de les propostes que es treballen com a petits escalfaments.

Del text al dibuix

Les paraules escrites i els mapes conceptuals acaben portant el grup a crear un mòbil que es concep com “una màquina de relacionar conceptes”. Aquest element permet també parlar de la tipografia.

Dublab: conèixer una ràdio independent

Visita i descoberta de la Ràdio Dublab al Raval: funcionament, programes, equips tècnics, espais i organització... són algunes de les qüestions que sorgeixen en les converses amb els responsables de la ràdio.

Entrevista amb l’historiador Ferran Aisa

La ràdio esdevé l’element central de la recerca. Per aquest motiu, i per conèixer-ne una mica la història, es convida Ferran Aisa, historiador de la ràdio a Barcelona els anys previs a la Guerra Civil i vinculat estretament amb el moviment de la CNT-FAI. Amb ell es descobreixen els programes, els textos, les gravacions..., i també els usos, les curiositats, etcètera.

Els programes de ràdio

Com es poden fer uns programes de ràdio que parteixin dels programes que es feien a la CNT-FAI i que alhora enllacin amb les qüestions d’avui? Es generen equips de treball amb l’objectiu de fer uns primers textos i enregistraments a manera de programes de ràdio.

L’espai, el ple, el buit: de l’escultura a l’escenografia

En paral·lel a aquest treball, sorgeix la possibilitat de generar una estructura que permeti petites escenografies, cabines de gravació, superfícies on escriure fragments dels textos que es diuen...

Confeccionar els mòduls, modificar l’espai de l’aula

S’inicia una recerca per materials en desús que es puguin trobar a l’institut que permeti generar aquestes estructures i compartimentacions de l’aula. Així, es troben uns mòduls de fusta i uns plafons que són el punt de partida per dur a terme el treball escenogràfic.

Una cabina de gravació: els podcasts

A partir d’aquí s’inicia el treball de dicció, gravació, edició i muntatge per confeccionar els podcasts dels diferents programes de ràdio. Treball d’assaig conjuntament amb el treball de guió.

Visita a la Galeria Àngels

Un cop determinat l’espai en què es farà la presentació final, s’organitza una visita per conèixer-lo i començar a concebre la disposició i la tria dels elements que s’inclouran a la peça final.

Concreció del muntatge: tria i producció dels elements expositius

Definició i elaboració dels elements expositius. En paral·lel, sorgeix la idea d’incloure a la sala d’exposicions fragments de textos espigolats pel Raval. S’organitza una petita batuda pel barri, per anar registrant aquests textos... D’aquesta manera, es parteix de fragments de converses que es puguin sentir, de textos escrits en parets, cartells o documents..., per acabar incloent-los a la taula central, amb la proposta d’incorporar-ne de nous el dia de la presentació.

Presentació

La presentació té lloc el 28 de maig: a banda de la mostra de les escenografies i els textos escrits sobre la taula, la part textual es fa explícita a través dels dossiers de textos, i també de la part performativa final, en què els alumnes posen veu a una part dels guions elaborats.