Artistes EN RESiDÈNCiA als instituts

  • Instituts
  • Exposicions

Comissariat i coordinació

El comissariat i la coordinació de les residències 2009-2010
ha estat a càrrec de l'Associació A Bao A Qu

Exposicions

  • Exposició a la Fundació Suñol

    Del 16 de novembre a l’11 de desembre de 2010 es va dur a terme la mostra EN RESiDÈNCiA 2009-2010 al Nivell Zero de la Fundació Suñol.
    S'hi van exposar les tres obres realitzades a la primera edició del projecte i la documentació de les principals fases de creació de cadascuna.

  • Exposició a Fabra i Coats 

    Del 18 d’abril al 12 de maig de 2012 es presentà a Fabra i Coats l’exposició EN RESiDÈNCiA 2009-2011, on es podien veure les vuit obres realitzades en les dues primeres edicions del projecte i la documentació de les principals fases de creació de cadascuna.

Documentació