Vicens Casassas EN RESiDÈNCiA a l'Institut Valldemossa

INTERVENCIONS URBANES

Vicens Casassas planteja desenvolupar una intervenció urbana. Per introduir el concepte mostra l’obra de diversos artistes de referència en aquest àmbit. 

CONSTRUINT PARAULES AMB MATERIALS RECICLATS

La intervenció es treballa amb dos elements fonamentals: la paraula escrita i els materials reciclats. Per començar a familiaritzar-se amb tots dos, els estudiants fan collages amb diferents tipus de lletres de diaris i revistes intentant crear frases significatives. 

SITUANT LA QUOTIDIANITAT EN PLÀNOLS

El reconeixement de l’entorn s’inicia documentant el barri mitjançant plànols on se situen els punts on viuen tots els estudiants i els recorreguts que fan habitualment.

RECORREGUT I DOCUMENTACIÓ DEL BARRI

Per començar a pensar en espais possibles on intervenir fan un primer recorregut pels carrers i places de Nou Barris: la plaça de Sòller, les Hortes de Porta (exemple d’ocupació-intervenció urbana popular), el Parc Central de Nou Barris.

CAPELLA DE SANT RAFAEL

Al Parc Central de Nou Barris descobreixen aquesta capella abandonada que antigament formava part de l’Hospital de Salut Mental. Decideixen que allà hi faran la intervenció. 

VISITA A L'EXPOSICIÓ VIST A BARCELONA, DEL CENTRE CÍVIC CAN BASTÉ

Després d’aquesta visita i d’observar fotografies antigues, especialment de l’antic Hospital de Salut Mental, es dedica una sessió a reflexionar sobre el temps. 

ESTUDI DE LA CAPELLA DE SANT RAFAEL: DIBUIXOS

L’estudi detallat de la capella s’inicia dibuixant la façana. 

ESTUDI DE LA CAPELLA DE SANT RAFAEL: PLÀNOLS I MAQUETES

S'aconsegueixen els plànols de la capella gràcies a dos arquitectes tècnics que hi estan fent un projecte. Els analitzen i, amb cartró i altres materials, construeixen maquetes a escala d’algunes parts de la capella.

ACCIÓ AL PATI

Amb motiu de la celebració del Carnestoltes es desenvolupa una acció al pati amb noranta quilos de retalls de roba usada. Aquesta primera intervenció porta per títol Tots els colors.

VISITA AL MACBA AMB VICENS CASASSAS

Vicens Casassas i els estudiants de l’Institut Valldemossa visiten el MACBA. L’equip educatiu del museu i l’artista dissenyen un recorregut específic a l’exposició Volum! en què algunes de les obres es relacionen amb el procés de creació que estan desenvolupant a la residència.

PRIMERES PROPOSTES D'INTERVENCIÓ A LA CAPELLA

La maqueta de la capella ja està molt avançada i, al pati de l’institut, comença la ideació col·lectiva de possibles intervencions sobre els murs de la capella. 

TEXTOS PER ALS MURS DE LA CAPELLA

La intervenció es farà sobre les finestres tapiades de la capella, on s’incorporaran textos. Es fa un primera pluja d’idees de possibles paraules o frases sobre les capes de temps, sobre la relació entre el futur i el passat.

INICI DE LA INTERVENCIÓ: PREPARACIÓ DE LES FINESTRES

Es preparen les finestres, a base d'empaperar-les amb paper d'embalar, per facilitar l'aplicació de color sobre la superfície. A partir d'aquest moment totes les sessions es desenvolupen a la capella.

RESUM

PRESENTACIÓ ESCÈNICA