Vicens Casassas EN RESiDÈNCiA a l'Institut Valldemossa

Present absent

El treball de Vicens Casassas gira al voltant dels processos i les dinàmiques que conformen i regeixen el nostre entorn. Les diferents situacions i contextos en què s'insereixen les seves obres determinen la tipologia, el format i altres aspectes de les seves realitzacions. A l'Institut Valldemossa es planteja fer una intervenció a l'espai públic en una localització propera al centre: el coneixement de l'espai i la consideració i l’ús que en facin els estudiants participants en el projecte seran importants per definir la ubicació de la intervenció que es proposa.

El patrimoni industrial del barri i de barris propers, el procés urbanístic de les últimes dècades i la utilització de material reciclat i de recuperació serviran per reflexionar sobre el procés de transformació i canvi que estem vivint en els nostres dies, i sobre la nostra capacitat i possibilitat d'incidir-hi.

Vicens Casassas entén el desenvolupament d'aquest projecte com un procés de ramificació arbòria: arrenquem d'un punt inicial i anem creixent progressivament en diverses direccions a partir d'un tronc comú; durant tota la durada del treball s’aniran fent sorgir, com branques, diferents activitats i propostes.