Robert Ferrer i Martorell EN RESiDÈNCiA a l'Institut Francisco de Goya

REFLEXIONS SOBRE L’ABSTRACCIÓ

Abans d’iniciar el procés de creació de l’obra es fan diverses pràctiques creatives sobre processos d’abstracció. Es treballen aspectes com els elements comparatius, l’associació d’imatges, les semblances i els processos de síntesi. Robert Ferrer i Martorell també comenta l’obra d’alguns dels seus referents escultòrics.

EXPERIMENTACIÓ AMB VINILS

Per tal d’introduir el treball amb plàstics, es fa una pràctica de modelatge de discos de vinil. Es fa un primer disseny amb plastilina i després es trasllada la mateixa forma al vinil utilitzant una decapadora per escalfar el material.

CONEIXENT DIFERENTS TIPUS DE PLÀSTICS

Es fan pràctiques de modificació de diferents tipus de plàstics mitjançant la forma i el color.

MODIFICANT OBJECTES

REALITZACIÓ DE LES MAQUETES PER A L’ESCULTURA

Després de decidir l’espai de l’institut on s’instal·larà l’escultura, se’n fan diversos dissenys i es realitzen les maquetes a escala.

TALL I PINTURA DE L’ESCULTURA

Partint d’un tub de PVC es talla l’escultura, es fa la imprimació i finalment es pinta.

TALLANT L’ESCULTURA

INSTAL·LACIÓ DE L’ESCULTURA

L’escultura s’instal·la al darrer tram de les escales de l’institut.

PRESENTACIÓ DE L'ESCULTURA

El divendres 6 de maig de 2011 Robert Ferrer i Martorell i els estudiants presenten l’escultura i el procés de creació.