Pere Noguera EN RESiDÈNCiA a l'Institut Les Corts

Comprensions inesperades

Comprensions inesperades
2014
Intervencions a l'institut i recull audiovisual

Al llarg del curs es va elaborar un banc d'imatges amb la intenció de conformar un mosaic de múltiples petites accions dins el recinte de la Maternitat, on es troba l'institut, per tal de significar el lloc, analitzar actituds i exercir una presència en el lloc.

Es va fer un treball d'entorn, de vivència, cercant localitzacions, buscant connexions amb la història del recinte, amb la vivència dels alumnes, amb petits gests artístics que generen significats. Els alumnes, l'artista i els professors van recórrer el recinte i el van interrogar i hi van descobrir espais, materials, objectes, sons, elements arquitectònics i escultòrics per documentar i on intervenir. Moviments tots ells enregistrats i acumulats per conformar l'audiovisual i corresponents a diferents moments del procés: preparació, instal.lació, acció i document.

 

Presentació a l'institut

Es va preparar un itinerari pels diversos espais ocupats de l'institut -el vestíbul, l'aula, el pati, el menjador i la biblioteca- per mostrar-hi les accions o els rastres que aquestes havien originat.

En un díptic distribuït a l'entrada hi havia l'itinerari senyalitzat. A cada emplaçament on hi havia alguna intervenció o la documentació d'una acció un grup d'alumnes explicava als visitants l'acció fent esment al procés i responent les preguntes que els plantejaven.

La presentació final de l'audiovisual es va fer a la biblioteca a càrrec dels alumnes i l'artista, amb la participació també dels docents del centre. També hi van assistir amics i familiars, i representants de l'ICUB i el Consorci d'Educació de Barcelona. La mateixa presentació es va incorporar a l'audiovisual final: Comprensions inesperades.

http://blocsenresidencia.bcn.cat/lescorts/?p=313