Margarita Andreu EN RESiDÈNCiA a l'Institut Vall d’Hebron

EXPLORACIÓ DEL BARRI I REFLEXIÓ SOBRE ELS ESPAIS AFEGITS

Després d’unes primeres sessions dedicades a reflexionar sobre els espais, i més concretament sobre els “espais afegits”, es fa una sortida d’exploració de l’entorn a la recerca d’espais afegits ja existents al barri.

ACCIÓ DE SIMULACIÓ D’ESPAIS AFEGITS

En paral.lel a l’anàlisi dels espais afegits descoberts al barri, es duu a terme una acció a l’exterior de l’institut creant una simulació d’espai afegit primer amb mobiliari de l’institut i després amb els propis cossos.

ESQUELETS I MAQUETES

S’assagen possibles estructures per a espais afegits. Amb tires de papers de diferents tipus i organitzats en grups petits, els estudiants i la Margarita Andreu construeixen les maquetes dels esquelets dels espais imaginats.

CONCRECIÓ DEL PROJECTE

Després de recercar i fotografiar possibles llocs a l’interior i exterior de l’institut, es consensua on es construirà l’espai afegit. Es prenen mesures i es dissenya la forma de l’espai. Finalment es dibuixa.

CONSTRUCCIÓ DELS REVESTIMENTS

Després de la recerca de materials s'inicia la construcció de diferents revestiments de l'espai: amb fustes,  canyes i un trencadís.

CONSTRUCCIÓ DE L’ESTRUCTURA

L’estructura d’alumini s’instal.la a l’indret escollit a l’exterior de l’institut.

REVESTIMENT DE L’ESTRUCTURA

Una vegada construïda l’estructura es revesteix amb materials característics del barri: fustes, enreixats, canyes, maons, etc.

INAUGURACIÓ DE L’ESPAI AFEGIT

L’espai s’inaugura el 16 de maig de 2011 amb una sèrie d’actuacions musicals, performances i lectures obertes a la participació improvisada.