Margarita Andreu EN RESiDÈNCiA a l'Institut Vall d’Hebron

ESPAIS AFEGITS

La meva relació amb la ciutat dóna resultats diversos, des d’estructures fins a materials. És el punt de partida de les meves instal·lacions i els meus treballs sobre els reflexos, el moviment, els desplaçaments, les rutes... que capturo en fotos i vídeos.

Per això, en aquest institut proposo treballar sobre els “espais afegits”, després d’observar els nostres espais, els carrers del barri, l’arquitectura, les cases, els materials, la planificació urbana... alhora que observem l’institut mateix en la mesura que és un edifici atractiu per treballar sobre la seva història, funció social i localització geogràfica. 

Espais afegits tracta de l’ocupació dels espais públics i la interacció entre els edificis i l’experiència de la vida quotidiana. Aquests espais es poden fer servir en qualsevol moment per a manifestacions, trobades, reunions... que són activitats temporals que necessiten un espai per desenvolupar-se. Aquests “espais afegits” es poden trobar en qualsevol edifici, en qualsevol racó, en qualsevol paret, i estan vinculats al barri i als seus models socials.

Per endegar aquest projecte treballarem sobre les característiques tècniques i les limitacions que hi ha en la construcció d’un espai: treball d’estructura, materials, vincles, ubicació i posició. Aquest espai hauria de reflectir els models del barri.

Triarem materials de manera que puguin transformar aquest espai afegit en memòria del barri. Així doncs, triarem materials interessants que puguin establir ponts entre la nostra construcció i el simbolisme del material per ell mateix. 

Treballarem, entre d’altres, en la història, la geografia, el territori, l’arquitectura, el model de construcció i la tècnica de l’espai. Reunirem informació i la filtrarem a través de fotografies, vídeo i dibuixos perquè puguem reflexionar sobre la construcció i les traces històriques del nostre espai.

En paral·lel, ens fixarem també en la funció i l’organització del nostre espai. Tindrem en compte les activitats que hi volguem fer en cooperació amb altres departaments docents de l’institut i la col·laboració d’estudiants d’altres cursos, de manera que tothom a l’institut estigui involucrat d’alguna manera en aquest projecte.

Margarita Andreu

 

/

 

Intervenció arquitectònica a l'exterior de l'Institut Vall d'Hebron: estructura d'alumini 

de 600 x 300 x 250 cm amb revestiment de materials diversos.

Instal·lació d’un Espai afegit a l’exterior de l’Institut Vall d’Hebron realitzat a partir de l’observació dels espais i els carrers del barri, l’arquitectura, les cases, els materials, l’urbanisme, i també a partir de l’institut mateix, que per les seves característiques aporta un model molt atractiu (història, funció social i situació geogràfica). Espai afegit, per tant, fa referència a la tipologia del barri i al seu model social. Es dissenya una estructura d’alumini de sis metres de llarg, tres d’amplada i dos i mig d’alçada, i s’instal·la en un espai estratègic de l’exterior de l’institut. Aquesta estructura es revesteix amb materials característics de l’entorn: fustes, enreixats, canyes, maons, trencadís, etc.

Espai afegit té a veure amb l’ocupació de l’espai públic i la interacció que es produeix entre allò constructiu i les relacions que motiva l’experiència del dia a dia. És un espai que es pot fer servir en qualsevol moment, per acollir aquelles manifestacions, reunions, trobades que, pel seu caràcter provisori, necessiten un espai que permeti desenvolupar-les.

Per dur a terme l'obra es treballen tant els aspectes tècnics com allò que ens condiciona per construir el nostre propi espai: els treballs d’estructures, materials, fixacions, lloc o situació. Els materials, característics del barri, converteixen Espai afegit en una memòria del lloc. D’aquesta manera, es creen ponts entre allò constructiu i el simbolisme dels materials. En paral·lel a la construcció, es planteja la funció i l’organització d’aquest espai, pensant que pugui acollir activitats sorgides de la iniciativa de tots els qui habiten l’institut (estudiants, professors, treballadors) i del conjunt de ciutadans del barri.