Makea Tu Vida EN RESiDÈNCiA a l'Institut Maria Espinalt

Rehogar: presentació dels modes de treball

La primera sessió amb els creadors de Makea tu vida es desenvolupa a la Fabra i Coats amb motiu de l'exposició Rehogar. La visita permet presentar les formes de treball del col·lectiu de creadors, centrat en la reutilització i el reciclatge de materials i en el disseny col·lectiu i compartit. 

Visita a l'institut i construcció d'un element

Tenint en compte que el disseny sempre es posa en relació amb una necessitat, es fan algunes visites comentades a l'institut per tal de mostrar als creadors els espais de treball, els espais compartits, etc. Ràpidament es detecta que seria important tenir tamborets per als espais de descans i es proposa construir-los.

Construcció: qüestions a tenir en compte

Aquest primer exercici de construcció permet presentar moltíssimes qüestions que seran molt rellevants al llarg del procés: els plànols, les mesures, el treball a escala, els materials i les eines i espais de treball. Es construeixen tamborets a partir de planxes de cartró reutilitzades.

Visita al Museu del Disseny

Al llarg de tot un matí, el grup d'alumnes visita el Museu del Disseny. La visita, concebuda conjuntament amb el servei pedagògic del museu, té diferents parts: visita a l'exposició La vida de l'objecte,  treball en grups i pluja d'idees sobre l'institut, i consulta d'un fons bibliogràfic especialitzat relacionat amb temes de construcció i reciclatge, materials reutilitzats i disseny col·lectiu.

El reciclatge, la reutilització

Conèixer la vida dels objectes i els materials i prendre consciència de la seva durada i el seu ús és un dels objectius de la visita a Andròmines, una planta de reciclatge i recuperació de materials ubicada a Montcada i Reixac. La visita permet conèixer les possibilitats de reciclatge dels materials més comuns alhora que descobrir les possibilitats de reutilització d'objectes que encara tenen recorregut.

Construcció de llums

La llum i la importància que té per als espais és una qüestió que sorgeix en una de les sessions, i es decideix fer una proposta de creació de llums amb materials reciclats o reutilitzats. En un primer moment els llums es proposen a partir de la construcció d'estructures amb CD, però ràpidament són molts els alumnes que proposen nous models amb altres materials, els projecten i els realitzen.

Pensem i construïm un expositor

Un cop construïts els llums, es munta un expositor a l'institut a partir de palets de fusta. Al damunt s'hi col·loquen els llums per compartir-los amb la resta de companys. Es decideix acompanyar-los amb unes cartel·les explicatives.

Primeres maquetes amb materials senzills

A fi de prosseguir amb el procés de concepció de mobiliari, s'inicia el procés de projectes a partir de dibuix i maquetes. Treballar d'aquesta manera permet aplicar ràpidament les idees a possibles mobles i poder-ne parlar amb la resta de companys, així com amb els professors i creadors. D'aquesta manera s'arriba a la conclusió que les peces finals seran mobles per a l'institut.

Les estructures modulars

Per construir el mobiliari, els responsables de Makea proposen un creador que va idear un sistema de construcció modular als anys seixanta. Es tracta de Ken Isaacs i les seves Living structures. Un sistema de construcció basat en mòduls de fusta que es barregen en funció de les necessitats. El sistema de muntatge, molt fort i senzill alhora, permet muntar i desmuntar sempre que sigui necessari i segons les necessitats de cada moment.

Treballem amb fusta: coneixements tècnics

Abans de començar a construir les peces i els mòduls que el grup està projectant, són necessàries unes sessions dedicades a les qüestions tècniques: els galzes, els ancoratges, l'ús de les eines i la seguretat... Tot plegat per treballar amb tots els coneixements.

Disseny i decisió de necessitats

Les sessions prèvies a la construcció són de disseny de les estructures. Es proposa escriure les "receptes" per fer els mòduls, és a dir, detallar tots els materials (ingredients) necessaris així com la relació entre ells en el muntatge. D'aquesta manera, fent aquesta recopilació es permet muntar i desmuntar les estructures  i conservar els sistemes constructius en cada cas.

Construcció

Es dediquen les darreres setmanes de treball a la construcció del mobiliari: mesurar, tallar, foradar, muntar i acoblar les diferents peces per construir els diferents mobles. S'elabora una taula de treball amb expositor, un banc per a quatre persones amb espai per a emmagatzematge, una taula de treball llarga, dues prestatgeries i un carretó per traslladar materials.

Presentació

La presentació es fa a l'espai de l'exterior de l'institut, on els alumnes mostren els elements construïts. També es presenten els documents amb les "receptes" i tot el material de procés que s'ha elaborat per concebre les diferents peces.