Makea Tu Vida EN RESiDÈNCiA a l'Institut Maria Espinalt

XYZ. Remoblar

Mobiliari modular realitzat amb fusta

Descripció de l'obra
Es tracta d'un conjunt de mobles realitzats amb fusta a partir d'un sistema modular que permet muntar-los i desmuntar-los de manera senzilla i pràctica per adaptar-los a les necessitats del moment. Es construeixen taules de treball, expositors, bancs de lectura i emmagatzematge... perquè formin part del mobiliari de l'institut. La mostra s'acompanya també dels llums realitzats pels alumnes a l'inici del procés de creació.

Presentació
La presentació es desenvolupa el 17 de maig a l'institut, sota la carpa que hi ha instal·lada al pati. Alumnes i les persones del col·lectiu Makea tu vida expliquen el procés de treball  i també mostren documents de procés.
A la presentació hi assisteixen alumnes, famílies, professors del centre i també representants del Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.