Lolo & Sosaku EN RESiDÈNCiA a l'Institut Milà i Fontanals

Conèixer els artistes i l'àmbit del seu treball

La proposta artística de Lolo i Sosaku parteix de l'experimentació sonora. A les primeres sessions s'exploren les possibilitats sonores que hi ha a l'entorn més proper, començant pel cos propi, els objectes, el mobiliari de l'institut. Es fan servir micròfons de contacte i taules de mescles, i s'introdueixen l'ús i les possibilitats creatives d'aquests elements.

Construcció de micròfons de contacte

Per tal de tenir unes eines de treball pròpies es construeixen uns micròfons de contacte. En aquest procés de construcció s'aprèn a utilitzar el soldador i s'entén el funcionament d'aquest tipus de microfonia. A partir d'ara es faran servir aquests micròfons en les exploracions sonores.

Experimentació amb el so i la microfonia de contacte

Un dels elements importants a treballar és la construcció de mecanismes; a partir del seu moviment, fricció o vibració es produeixen sons que seran captats pels micròfons de contacte. Aquest serà un element clau per a la concepció de les estructures sonores que es realitzaran posteriorment. Es dediquen diverses sessions a imaginar mecanismes i accions que generin sons. Cada alumne en concep un i en dibuixa l'esquema; posteriorment es posen tots en comú i es duen a la pràctica.

La veu: sessions a l'auditori de l'institut

La veu, les paraules, el volum, les cançons... són aspectes sonors sobre els quals també es treballa. Es fan diversos exercicis d'experimentació al teatre de l'institut i posteriorment en altres llocs del centre utilitzant diversos materials (pilotes de bàsquet, de tennis de taula, etc.). Es valora la possibilitat que els sons enregistrats siguin elements que formin part d'alguna creació sonora, i es desen per tornar-hi properament.

Primeres construccions: els grills

El treball sonor es vincula novament a la construcció de mecanismes que generin sons. Els creadors proposen unes formes molt senzilles per construir un pèndol que colpegi un pal que alhora percudeixi una corda de niló. Són el que els alumnes anomenen “grills” (pel so que produeixen i pels ritmes que generen), estructures que elaboren de manera individual. Així, s'introdueix el dibuix com a manera de plasmar una idea i d'explicar-la,  i també l'ús d'eines (trepant, martell, pistola de cola calenta...).

Fer sonar una orquestra de grills

Una vegada construïts els grills s'hi fan diverses interpretacions sonores. D'aquesta manera es treballa el so des d'un vessant més performatiu i no tan “mecànic”, per tal de valorar de quina manera s'executarà la peça final: si amb una actuació per part dels alumnes o si serà la peça mateixa que generarà el moviment que la faci sonar.

Instal·lacions sonores: festival Eufònic a l'Arts Santa Mònica

Aprofitant que l'Arts Santa Mònica acull el festival Eufònic amb la instal·lació de diverses peces sonores, s'hi organitza una visita. D'aquesta manera, els alumnes entren en contacte amb propostes d'instal·lacions de diversos formats en què el so és l'element principal. Després d'aquesta visita es comença a concebre com serà la peça final. Es decideix que es farà una instal·lació sonora.

Sortida a Vallvidrera. Gravacions sonores

S'organitza una sortida a Vallvidrera per a gravar més varietat de sons. S'enregistren sons de fulles, de l'aigua, d'alguns animals, la fricció de dos troncs... En aquesta jornada es genera un arxiu de sons que posteriorment s'ordenen i s'anomenen per tal de poder-los utilitzar per confeccionar un tema propi.

FUR VOICE

Mescla i remescla: compondre un tema propi

Per compondre un tema sonor propi es compta amb la col·laboració de David Gracia, Fur Voice, col·laborador habitual de Lolo i Sosaku. El seu mètode de treball es basa a compondre les bases de les cançons a partir de la mescla i remescla de sons gravats (tant del seu entorn com de les estructures de Lolo i Sosaku) per afegir-hi després la seva pròpia veu. D'aquesta manera es generen les bases del tema a partir de la tria, l'ordenació i la remescla dels sons gravats prèviament, als quals després s'afegeixen les veus dels alumnes.

https://soundcloud.com/en-resid-ncia/tema_institut-mila-i-fontanals_furvoice

Enrique Doza

Concepció i disseny d'una “gran màquina de sons”

Un cop finalitzat el tema sonor, el procés se centra a concebre la instal·lació sonora. Es pensen diferents elements de tot el mecanisme, que es faran sonar de manera conjunta. Es treballa a partir d'esquemes previs que posteriorment es construeixen, aquesta vegada amb un altre col·laborador de Lolo i Sosaku: Enrique Doza.

La construcció

El tram final de la residència consisteix a finalitzar la construcció de les diverses peces i muntar els mecanismes que les accionaran: uns motors giratoris assemblats a uns braços de fusta, per colpejar i friccionar les cordes de les diferents estructures. 

Presentació de la peça al Convent de Sant Agustí

La presentació final de la peça té lloc a la sala Noble del Convent de Sant Agustí. La instal·lació l'han fet els alumnes, i la sonorització ha anat a càrrec de Lolo i Sosaku. A més de la instal·lació central, es mostra la peça musical així com filmacions dels exercicis sonors duts a terme al llarg del procés. Els alumnes participants expliquen el procés de creació i presenten l'estructura. Assisteixen a la presentació companys i familiars, així com professors del centre i persones vinculades al món de la cultura.