Lolo & Sosaku EN RESiDÈNCiA a l'Institut Milà i Fontanals

Fustes, cordes i motors

Fustes, cordes i motors
Instal·lació sonora 
Mides variables

La instal·lació sonora Fustes, cordes i motors està  formada per un conjunt d’instruments de fusta i cordes de nylon accionats per motors i mecanismes. El moviment acciona les cordes de les  diferents estructures que, a través dels micròfons de contacte, donen un so que s’amplifica a través d’una taula de mescles i altaveus. La instal·lació sonora es complementa amb la presentació d’algunes  peces i materials. Per una banda, l’àudio d’una peça, mesclada i realitzada pels propis alumnes; per l’altra tot de materials de procés (des de petites construccions sonores prèvies a la instal·lació  final, com enregistraments d’exercicis sonors  realitzats al llarg del curs).

Presentació
El divendres 27 de juny a les 19h, es va realitzar la presentació a la Sala Noble del centre Cívic Convent de Sant Agustí. A la presentació, els alumnes van explicar part del procés de creació i ideació de la peça, i després els creadors van cloure l’acte. A la presentació hi van assistir, famílies i companys dels alumnes participants, professorat del centre així com representants de l’ICUB, el Consorci d’Educació de Barcelona i persones vinculades al món de la cultura.