Lluís Sabadell Artiga EN RESiDÈNCiA a l'Institut Collserola

TRANSFORMA_ACCIONS URBANES DE CREACIÓ COL·LECTIVA PER A LA MILLORA AMBIENTAL I SOCIAL DE L'ENTORN / EXPLORANT L'ENTORN I

Després de reflexionar sobre el barri i els possibles espais on intervenir s’elabora un recorregut i els alumnes surten a explorar-lo amb en Lluís Sabadell Artiga. Durant aquest es desenvolupen principalment dues tasques: s’observen i es fotografien elements i aspectes que es podrien millorar, i s’entrevista els veïns per saber què els agrada del barri, què no els agrada, què pensen que es podria millorar.

EXPLORANT L'ENTORN II

Després de recollir les opinions dels veïns en un vídeo i en un esquema escrit, s’inicia la darrera fase d’exploració: la recerca d’espais buits o disfuncionals on es podria dur a terme la intervenció artística. Els vídeos i resums del treball realitzat en les exploracions anteriors es poden veure al bloc de la residència.

POSSIBLES ESPAIS D'INTERVENCIÓ

A partir de la investigació duta a terme i tenint en compte la informació recollida, es fa una llista dels possibles espais o situacions sobre els quals es podria realitzar la intervenció: les escales de pujada a Torre Baró, el castell de Torre Baró, la rambla del Caçador, l’escultura robada a la plaça de Karl Marx, el poliesportiu “fantasma”, la brutícia, el timbre de l’institut, els pirulos del Parc de Josep Maria Serra Martí i els altaveus del lloc de trobada habitual dels joves del barri.
Sobre aquests espais i situacions es duu a terme una anàlisi més exhaustiva.

REFERÈNCIES D’ART I ECOLOGIA, ART URBÀ I ART SOCIAL

Per obtenir referents i fonts d’inspiració amb vista a la intervenció urbana que es durà a terme, es visionen i es comenten diverses obres d’artistes que interessen especialment en Lluís Sabadell Artiga. Al blog es pot veure un PowerPoint on queden recollides aquestes obres com també la llista completa dels artistes presents al recull.

VISITES I TREBALL A CAN MASDEU

Es dediquen dos matins a visitar i conèixer Can Masdeu, que en Lluís Sabadell Artiga defineix “no com una casa okupa en voga, sinó com un indret on es posa en pràctica una manera d’entendre la vida diferent de la que estem acostumats: més comunitària, més ecològica i menys opressiva amb el planeta i amb els altres. Un laboratori social on promocionen la cultura oberta i d’intercanvi (d’espais, de feines, de materials…)”. La Lídia, encarregada de les visites a Can Masdeu, mostra els horts, explica el funcionament i l’organització de la casa, i presenta els principals espais.
En la segona jornada es duu a terme un taller de land art guiat per en Lluís Sabadell Artiga, i la Belinda Tato (Ecosistema Urbano) presenta alguns exemples d’intervencions que han desenvolupat al seu estudi o bé els estudiants de diversos tallers.

nouBARRISnou: DEFINICIÓ DE LA PRIMERA INTERVENCIÓ

Després de la reunió amb la regidora de Nou Barris, del treball amb la Belinda Tato i de fer balanç de la investigació desenvolupada fins al moment, entre tot el grup es defineix la primera intervenció que es durà a terme. Es tracta de generar un procés participatiu per part dels veïns del barri, amb especial atenció als joves, a través d’unes bústies dissenyades específicament i que se situaran als indrets triats com a possibles espais d’intervenció. Aquest primer projecte té nom propi: nouBARRISnou.
Per tal de dur a terme aquesta primera intervenció els alumnes s’han organitzat en comissions de treball: disseny, construcció, contacte institucional i recursos, premsa i comunicació.

DISSENY I COMUNICACIÓ

Per tal de promoure la participació activa i creativa dels veïns es pensa una estratègia que inclou diverses vies de participació. Es defineix el logo de nouBARRISnou, es dissenyen les bústies i les postals que hi aniran enganxades, es fan pòsters i es crea un blog del projecte obert a la participació de tothom (http://noubarrisnou.wordpress.com/). Al blog s’inclou un vídeo fet pels estudiants on s’explica el projecte nouBARRISnou.

CONSTRUCCIÓ DE LES BÚSTIES

Es construeixen i es pinten les cinquanta bústies que es distribuiran per cinquanta punts del districte de Nou Barris.

INSTAL·LACIÓ DE LES BÚSTIES

El dilluns 22 de març de 2010 s’instal·len les bústies en diferents punts estratègics dels barris de Canyelles, la Guineueta, Roquetes i Torre Baró, al districte de Nou Barris. També es distribueixen centenars de cartells i postals per recollir les aportacions del veïnat.

RECOLLIDA DE LES POSTALS

La participació mitjançant les postals ha estat molt elevada i els comentaris i propostes, molt interessants. Es recullen, s’ordenen i s’escanegen totes les postals. Algunes es publiquen al bloc de nouBARRISnou.

SESSIONS DE TREBALL A CENTRES EDUCATIUS I AL PLA COMUNITARI DE ROQUETES

Els alumnes de l’Institut Collserola fan diverses sessions de treball a centres educatius de Roquetes (Institut Galileo Galilei, Escola Gaudí, Institut Guineueta, Escola Tomás Moro) per tal d’explicar el seu projecte i recollir propostes creatives per millorar l’entorn.

EXPOSICIÓ DE nouBARRISnou A L'AJUNTAMENT DEL DISTRICTE

Des del divendres 21 de maig i fins al 4 de juny, a l’Ajuntament del districte de Nou Barris es pot visitar l’exposició participativa de Lluís Sabadell Artiga i els estudiants de 4t d’ESO de l’Institut Collserola. A més de recollir una mostra del procés de treball, l’exposició també vol continuar generant participació.

SESSIÓ PARTICIPATIVA

El dimecres 26 de maig se celebra una sessió participativa a l’Associació de Veïns de Roquetes. La sessió és liderada per Lluís Sabadell Artiga, Belinda Tato d’Ecosistema Urbano i un grup d’alumnes de l’Institut Collserola. La finalitat de la sessió és definir la intervenció que es durà a terme a les escales que van de Roquetes a Torre Baró. Per fer-ho, la sessió s’organitza en tres grans eixos: 1) conèixer l’espai (els condicionants morfològics, urbanístics, naturals i socials); 2) detectar-ne les necessitats de millora i allò que els seus usuaris en requereixen; 3) dissenyar quin tipus d’intervenció es vol realitzar. Durant la sessió sorgeixen diverses intervencions possibles a les escales.

INTERVENCIÓ ARTÍSTICA A LES ESCALES DE ROQUETES A TORRE BARÓ

El divendres 2 de juliol té lloc la intervenció artística de Lluís Sabadell Artiga i els alumnes de l’Institut Collserola a les escales de Roquetes a Torre Baró. Donant continuïtat als processos desenvolupats durant el curs s’ha fet una intervenció efímera amb què culminen les diferents accions realitzades en el projecte nouBARRISnou. Es tracta de la instal·lació al llarg de les escales de diverses cadires que conviden a descansar a l’ombra i gaudir del mirador sobre la ciutat de Barcelona. També s’instal·len alguns nius que s’han construït reciclant les bústies.

nouBARRISnou: PROCÉS DE TREBALL