Lluís Sabadell Artiga EN RESiDÈNCiA a l'Institut Collserola

TRANSFORMACIONS URBANES DE CREACIÓ COL·LECTIVA PER A LA MILLORA AMBIENTAL I SOCIAL DE L'ENTORN

TRANSFORMA proposa la realització d'una acció urbana creada col·lectivament entre l'artista, els arquitectes i els estudiants de l'IES Collserola implicats en la residència. L'objectiu és que aquesta acció urbana suposi una millora ambiental i / o social de l'entorn de l'institut. Per tant, el projecte de millora ha de sorgir de les condicions i el coneixement del territori (institut, carrer, barri ...). I qui millor que els seus habitants pot conèixer els punts forts i els dèficits, les seves disfuncions? Qui millor que ells pot pensar com donar solució a aquests dèficits i disfuncions? Partint d'aquests principis, Lluís Sabadell Artiga i Ecosistema Urbano plantegen un procés de treball i una metodologia que els porti a crear un mecanisme de transformació autoimpulsat.

El valor artístic del projecte, doncs, consisteix tant en el resultat final com en la gestió de la potència creativa col·lectiva. L'obra final s'anirà definint a mesura que es desenvolupin les diferents fases de treball: anàlisi de l'entorn, selecció de l'àmbit d'actuació, definició i ideació del projecte, i realització.