Laura LLaneli EN RESiDÈNCiA a l'Institut Quatre Cantons

Visita a l'exposició de Laura Llaneli

La primera sessió amb la Laura Llaneli es desenvolupa en el marc d'una exposició individual a la galeria ADN-Platform de Sant Cugat del Vallès. La visita permet entrar en contacte amb l'univers creatiu de l'artista, així com conèixer-la personalment i tenir-hi un primer diàleg. A partir d'aquesta trobada es comença una recerca sobre la música, el so i el silenci.

Què és el so?

Després d'una recerca molt inicial i de la descoberta de diverses peces sonores, es formula la pregunta sobre el silenci i el so. A partir d'aquesta qüestió es visiten les cambres anecoiques i reververants de La Salle, amb una visita comentada pels diferents espais dedicats a la descoberta, l'estudi i l'experimentació del so. Es proposen diversos exercicis d'escolta per realitzar a casa, posteriorment a l'experiència.

Com registrar el so? Taller de gravació i edició sonora

Per tal de fer l'experiència de la gravació del so i la possibilitat d'editar-lo i muntar-lo fent petites composicions sonores, es desenvolupa un taller a la Fundació Joan Miró amb Laura Llaneli i Serafín Álvarez. A l'aula es prossegueix el treball d'edició per aprendre el funcionament del programa Audacity.

Construcció de micròfons de contacte

Amb la idea de disposar d'una eina pròpia per fer gravacions de sons a l'institut i al barri, es construeixen uns micròfons de contacte. Es dediquen diverses sessions de treball a la construcció i l'enregistrament de sons per poder-los editar.

Percussió: partitures i gravacions

Proposta de realització de les primeres peces sonores concebudes a partir de materials i objectes propers. A partir d'una representació gràfica (partitura) realitzada en petits grups, els alumnes executen de manera coordinada les primeres peces sonores, que són enregistrades.

Primers assajos per grups

Després de l'experimentació sonora, s'inicia un treball de referents sonors i de temàtiques que interessen als alumnes. Amb les primeres formalitzacions de les primeres idees s'organitza una sessió de posada en comú a les sales d'assaig de Can Felipa.

Visita a la sala d'exposicions i assaig

Un cop definits els àmbits de cada creació, s'organitza una sessió de treball per decidir com es mostraran els materials que conformen les diferents peces, per fer-ne una instal·lació que generi un petit escenari on realitzar un site-specific.

Presentació final

La presentació es va realitzar a la Galeria Àngels 2, els alumnes van fer una petita acció abans de donar pas a l'explicació i presentació dels alumnes i de Laura Llaneli.