Laura LLaneli EN RESiDÈNCiA a l'Institut Quatre Cantons

RÀBIA, POTÈNCIA I SOMNOLÈNCIA

Instal·lació de tres elements:
Fotografies, textos impresos sobre tela i muntatges de vídeo i peces sonores

Descripció de l'obra
Es tracta d'una peça formada per diversos elements de diferents tècniques. Totes les peces són fragments d'unes peces sonores generades, enregistrades i filmades que es presenten només a través d'una app. A l'espai expositiu, per tant, es poden veure els textos, es poden sentir els ritmes i es poden veure les filmacions, però tots per separat, cosa que comporta que l'espectador transiti per fragments d’allò que en realitat és un tot.

Presentació
La presentació es desenvolupa el dia 18 de maig a les 18.30 h, a la galeria Àngels, espai 2.
Els alumnes, conjuntament amb Laura Llaneli, fan una presentació en dues parts: un primer moment més performatiu, en què es diuen en veu alta els textos que formen les peces i que els alumnes porten impresos en diferents peces de roba, i un segon moment, en què alumnes, l’artista i els professors expliquen el procés de descoberta i les obres presentades.
A la presentació hi assisteixen alumnes, famílies i professors del centre, així com representants del Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.