Francesca Llopis EN RESiDÈNCiA a l'Institut Fort Pius

PRIMERES REFLEXIONS AL VOLTANT DELS ICEBERGS

El projecte s’inicia amb una aproximació als icebergs i a què poden representar per a cadascú expressat a través de l’escriptura i el dibuix. En un segon moment, els estudiants imaginen què hi podria haver dins d’un iceberg.

PRIMERES EXPERIÈNCIES CIENTÍFIQUES

La recerca científica sobre els icebergs s’inicia amb experiències sobre la flotabilitat dels cossos i el principi d’Arquimedes. Alhora que es duen a terme els experiments científics i se’n treuen conclusions, se’n fa una gravació en vídeo que permet mostrar-los poèticament.

VISITA AL MUSEU DE LES AIGÜES I CONFERÈNCIA DE RAFEL SIMÓ

Per enriquir la recerca sobre els icebergs, s'organitza una conferència de Rafel Simó, oceanòleg de l'Institut de Ciències del Mar que ha participat en diverses expedicions a l'Antàrtida i a l'Àrtic dedicades a la memòria del gel. Prèviament, els estudiants participen en un taller sobre la "memòria de l'aigua", a càrrec de l'equip educatiu del Museu Agbar de les Aigües. La jornada es tanca amb una visita al museu.

INICI DE LA CONSTRUCCIÓ DE L’ICEBERG

A partir de la congelació de petites masses d’aigua, s’inicia la construcció de l’iceberg que serà el fil conductor de l’obra videogràfica.

GELS

EXPERIMENTACIONS AMB TINTES

Francesca Llopis i els estudiants experimenten submergint o llançant a l’aigua tintes de diferents colors i espessors. Tots els experiments es filmen amb vídeo.

TINTES 1

TINTES 2

TINTES 3

EXPERIMENTACIONS AMB CENDRES

Inspirats per la conferència de Rafel Simó, s’explora la relació plàstica de les cendres amb el gel de l’iceberg en construcció.

LA MEMÒRIA DE L’ICEBERG

Francesca Llopis demana als estudiants que cadascú aporti un objecte personal que voldria fer perdurar. Els objectes escollits pels estudiants es congelen a l’interior de l’iceberg, de manera que esdevenen la seva memòria i alhora la memòria col·lectiva del grup.

TALLER DE CREACIÓ POÈTICA ENTORN DELS ICEBERGS

Francesca Llopis i els estudiants creen frases i imatges poètiques sobre els icebergs i la memòria a partir d’un taller conduït per Pep Garrido (escriptor).

PROVES DE DESCONGELACIÓ DE L’ICEBERG

Per tal de preparar les filmacions finals, es fan proves de descongelació al terrat de l’institut deixant l’iceberg exposat al sol, llançant-li aigua, etc.

RODATGE AL LABERINT D’HORTA

Francesca Llopis i els estudiants filmen una emergència explosiva de l’iceberg a l’aigua en dues localitzacions escollides del Parc del Laberint d’Horta.

RODATGE I ALLIBERAMENT DE L’ICEBERG A LA PLATJA

L’iceberg creat al llarg de tots aquests mesos de residència s’allibera al mar. El rodatge comença cap a les 18.30 i s’acaba ja al capvespre. De mica en mica, mentre les ones el banyen, l’iceberg es va desfent i va deixant la seva memòria al mar.

MUNTATGE FINAL DE L’OBRA APUNTS PER A UN ICEBERG

Amb les dues darrers filmacions al Laberint d’Horta i la platja, i tots els vídeos realitzats durant el procés de construcció de l’iceberg, les posteriors experimentacions i els textos enregistrats, Francesca Llopis edita l’obra final. Els estudiants segueixen el procés de muntatge en dues sessions de diàleg sobre la peça en curs.

PRESENTACIÓ D’APUNTS PER A UN ICEBERG

El dimecres 15 de juny de 2011 es projecten Apunts per a un iceberg i un com-s’ha-fet (making of) del procés de creació de l’obra. Els estudiants i Francesca Llopis presenten l’obra i el procés de creació. A l'apartat Obra es poden veure la peça i el com-s’ha-fet.

33 Apunts per a un iceberg 2011 

PARLEM SOBRE LA RESIDÈNCIA DE FRANCESCA LLOPIS A L’INSTITUT FORT PIUS! Càsting 1.

PARLEM SOBRE LA RESIDÈNCIA DE FRANCESCA LLOPIS A L’INSTITUT FORT PIUS! Càsting 2.

PARLEM SOBRE LA RESIDÈNCIA DE FRANCESCA LLOPIS A L’INSTITUT FORT PIUS! Càsting 3.

PARLEM SOBRE LA RESIDÈNCIA DE FRANCESCA LLOPIS A L’INSTITUT FORT PIUS! Càsting 4.

PARLEM SOBRE LA RESIDÈNCIA DE FRANCESCA LLOPIS A L’INSTITUT FORT PIUS! Càsting 5.

PARLEM SOBRE LA RESIDÈNCIA DE FRANCESCA LLOPIS A L’INSTITUT FORT PIUS! Càsting 6.

PARLEM SOBRE LA RESIDÈNCIA DE FRANCESCA LLOPIS A L’INSTITUT FORT PIUS! Càsting 7.