Daniela Ortiz EN RESiDÈNCiA a l'Institut Josep Comas i Solà

PLANTEJAMENT D'UNA REFLEXIÓ

Per tal de plantejar l'àmbit de treball, en les primeres sessions Daniela Ortiz proposa dos casos d'estudi i reflexió. D'una banda, una anàlisi crítica de certes imatges que circulen en l'imaginari col·lectiu amb un pòsit colonial (anuncis, revistes, imatges de producte), per tal de prendre'n consciència. De l'altra, la interpretació o joc de rol d'una oficina d'estrangeria, per tal d'evidenciar les dificultats que es troben les persones migrants que arriben a un país nou.

VISITA A L'EXPOSICIÓ NONUMENT

Aprofitant que Daniela Ortiz té obra exposada en l'exposició Nonument a la Capella dels Àngels (MACBA), s'hi organitza una visita per conèixer el treball de l'artista i el tipus de propostes relacionades amb l'estatuària i la reivindicació de retirar certes representacions amb components de colonialisme. 

VISIONAT DEL VIDEO A YOU TUBE

El treball que Daniela Ortiz proposa als alumnes té un punt de partida molt concret: veure un vídeo trobat a You Tube en què uns estudiants filmen com intercepten unes persones que viatjaven amagades a la carrosseria d'un autobús per creuar la frontera. L'anàlisi de les actituds que s'hi donen és l'eix del treball que es proposa per a tot el curs. 

PRIMERES HIPÒTESIS

Per reflexionar sobre els motius de les persones que filmen per tenir les actituds que mostren, es plantegen diverses hipòtesis. El fet de no posar-se en el lloc de l'altre, juntament amb el discurs imperant dels mitjans de comunicació, són dos dels elements sobre els quals es reflexiona en diverses sessions. Per aquest motiu es “dibuixa” la procedència de les persones que formen part d'aquesta filmació: els retinguts i els estudiants. 

PROGRAMA DE TELEVISIÓ

Es fa un primer intent d'articular el pensament crític en relació amb les qüestions relacionades amb les polítiques de control migratori. El format triat és el debat televisiu. S'enregistra el debat i l'argumentari exposat per fer-ne una petita peça filmada. No es finalitza el treball en aquest format perquè s'opta per l'edició d'un llibre com a producte final.

LES PORTADES DELS DIARIS SOBRE IMMIGRACIÓ

Un dels elements que s'analitzen des d'una postura crítica i descolonial són els mitjans de comunicació, en especial la premsa escrita. Per tal d'anar generant un discurs propi i alhora materials per a l'edició, es llegeixen les portades dels diaris anglesos i espanyols i es retallen els titulars per produir continguts nous. També es modifiquen els titulars que fan alguns polítics en relació amb les qüestions de control migratori.

PENSADORS: EL PENSAMENT DESCOLONIAL I LA INTERSECCIONALITAT

La colonialitat és l'element central de la investigació. Es tracta de pensar i revisar totes aquelles qüestions que, tot i no viure en un moment de colonialisme, són estructures de pensament que provenen precisament d'aquell moment. Per a fer-ho, es llegeixen i es discuteixen textos breus de pensadors que han tractat aquesta qüestió. Es prepara un conjunt de cites de filòsofs per tal que formin part de l'edició que s'enviarà a Myton com a material pedagògic.

PÚBLIC OBJECTIU A L'ARTS SANTA MÒNICA

Públic objectiu és l'exposició de Daniela Ortiz presentada a l'Arts Santa Mònica, que els alumnes visiten juntament amb l'artista. D'aquesta manera poden conèixer a fons una proposta de l'artista relacionada amb el sistema de control migratori, en aquest cas sobre el pas de l'estret de Gibraltar i allò que apareix a les portades de la premsa impresa. S'aprofita la sortida per apropar-se al monument a Colom i fer una anàlisi crítica d'una de les representacions d'un indígena, que Daniela relaciona directament amb actituds xenòfobes i de desigualtat.

SOBRE EL CENTRE D'INTERNAMENT PER A ESTRANGERS (CIE) I LES LLEIS D'ESTRANGERIA

Un dels apartats importants de l'edició que es prepara està dedicat als centres d'internament per a estrangers i també a les polítiques de control migratori. Al llarg de diverses sessions es descriuen els procediments de detenció, aïllament i expulsió d'estrangers, i s'analitzen per tal de fer-ne una crítica.

RECOPILACIÓ DE MATERIALS I EDICIÓ DE LA PUBLICACIÓ

El conjunt d'exercicis, textos, preguntes, investigacions, glossari i cites s'organitza i s'edita en un llibre que té la intenció de servir com a material pedagògic. L'objectiu és fer-lo arribar a l'escola Myton perquè els alumnes es puguin qüestionar l'actuació representada al vídeo. D'altra banda, l'edició també es farà circular per l'institut, llibreries i biblioteques perquè pugui servir com a eina per a la reflexió.

VISITA A LA LLIBRERIA LA CANÍBAL

visita a l'establiment: cal saber quins llibres hi ha, parlar amb els propietaris i pensar una mica de quina manera articular la xerrada amb el públic assistent.

ENVIAMENT DE L'EDICIÓ A MYTON SCHOOL

S'envien quinze exemplars de la publicació a l'escola Myton per tal que l'incorporin a la biblioteca. L'enviament es fa des d'una oficina de Correus i també es fa venda pel carrer i es distribueix a algunes llibreries vinculades a aquesta temàtica. 

PRESENTACIÓ DE LLIBRE

L'artista i els alumnes van presentar l'edició a la llibreria La Caníbal. L'acte estava plantejat com un petit diàleg amb els assistents, i la conversa va donar lloc a un ric intercanvi amb la intervenció de diverses persones. Per introduir la presentació es va compartir també una petita peça que explicava el projecte. Al final es van posar a la venda els exemplars del llibre, del qual s'havia fet una versió en català i anglès i una altra en castellà i anglès. 

Uns dies després els alumnes van presentar l'edició davant dels seus companys de tercer i quart a l'institut. Alguns d'ells també van acompanyar la Daniela Ortiz en una presentació a l'Espai de l'Immigrant.

PRESENTACIONS DE LES PUBLICACIONS I VENDA

Després de la presentació Daniela Ortiz va proposar als alumnes fer més presentacions de la publicació com també vendre'n exemplars.Van acordar com comunicar-se per si hi havia noves presentacions poder acompanyar-la.