Daniela Ortiz EN RESiDÈNCiA a l'Institut Josep Comas i Solà

Hem vist un vídeo a You Tube i estava ple de xenofòbia

Hem vist un vídeo a You Tube i estava ple de xenofòbia
2015 Edició
75 exemplars castellà
75 exemplars català

Tot el treball de reflexió i creació de la residència pren com a punt de partida un vídeo publicat a les xarxes en què uns alumnes filmen com intercepten unes persones migrants i en celebren la detenció. El procés d'anàlisi culmina en una publicació amb l'objectiu que pugui servir com a material pedagògic i de treball per a joves i molt especialment per als joves de l'escola de Myton (d'on procedeixen els alumnes que havien filmat i penjat a la xarxa el vídeo).

Per aquest motiu, la publicació final va ser enviada a l'escola de Myton en una acció col.lectiva dels alumnes amb Daniela Ortiz i que al seu torn va ser enregistrada i publicada a la xarxa.

Presentació

La presentació de l'edició va realitzar-se a la llibreria la La Caníbal el dia 21 de maig, a les 19h. A la presentació van ser-hi presents companys i familiars dels alumnes, així com part del professorat del centre i persones vinculades al món de la cultura i també persones com vinculades a d'altres residències. També hi van ser presents representants de l'ICUB i del Consorci d'Educació de Barcelona.

La presentació va organitzar-se de manera que es construís un diàleg entre els autors del llibre (els alumnes i Daniela Ortiz) i el públic assistent. Això va donar espai per a preguntes i intervencions d'algunes de les persones presents a la llibreria, que tant els alumnes com la mateixa Daniela Ortiz van anar responent i completant amb informacions i apartats recollits a l'edició.

Prèviament a la presentació, es va mostrar un vídeo que recollia l'acció realitzada al moment de l'enviament per part dels alumnes.