Agnès Mateus i Quim Tarrida EN RESiDÈNCiA a l'Institut Quatre Cantons

Els processos de creació es desenvolupen entre els mesos de setembre i juny.
Al final de la residència, en aquest espai podreu trobar el registre de cada procés. 

Podeu seguir els processos de creació en curs als blogs d’EN RESiDÈNCiA.