Agnès Mateus i Quim Tarrida EN RESiDÈNCiA a l'Institut Quatre Cantons

agnes_mateuquim_tarrida_r_temporal_obra.jpg

Les obres resultants de cada residència es presenten en finalitzar cada edició.
En aquest espai en trobareu la descripció, l’enregistrament i la documentació relacionada.

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d’EN RESiDÈNCiA.