Agnès Mateus i Quim Tarrida EN RESiDÈNCiA a l'Institut Quatre Cantons

No respiris

No respiris
Obra de teatre

PRESENTACIÓ A LA SALA BECKETT / OBRADOR INTERNACIONAL DE DRAMATÚRGIA

La presentació de l’En Residència va tenir lloc a la Sala de Dalt de la Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia el 21 de juny. Tots els alumnes participants en el projecte ja van venir al teatre el dia anterior per fer una passada tècnica i familiaritzar-se amb l’espai. El dia de la funció, d’altra banda, van passar tot el dia al teatre, assajant i acabant de resoldre qualsevol problema que pogués sorgir. A més a més, van dinar tots junts (alumnes, artistes i professora) al restaurant del teatre per tal de fer pinya i estrènyer llaços. Es va fer una única passada de l’obra a les 18.00 hores per a la comunitat.