set. 30

12a edició d’EN RESiDÈNCiA (2020-2021)..Seguim!!

Comencen 24 nous processos de creació contemporània als instituts de Barcelona

EN RESiDÈNCiA creix de nou i ho fa en el marc d’incertesa generalitzada pròpia del moment actual. No obstant això, la 12a edició del programa encara el nou curs amb confiança renovada i amb la seguretat que la creació no s’atura davant de circumstàncies tan adverses i atzaroses com les causades per la covid-19. Al llarg de deu mesos, els i les artistes residents a vint-i-quatre instituts públics de la ciutat desenvoluparan un procés de creació, conjuntament amb alumnes, docents i equips mediadors. Entre totes i tots exploraran formats i llenguatges artístics que els permetin expressar-se a través de la creació contemporània.

En alguns casos, aquesta exploració es farà a través del cos i del moviment. Serà el cas de la residència de Jorge Albuerne a l'Institut Martí Pous, que treballarà la dansa per comunicar, pensar, sentir, crear i transformar la presència (com a fet d’estar). Dues creadores, Sarah Anglada y Linn Johansson, ), EN RESiDÈNCiA a l'Institut Pedralbes, prendran com a punt de partida la paraula imatge per mostrar les múltiples oportunitats que dona l’art d’observar i entendre una imatge, perquè els alumnes puguin qüestionar l’entorn, el món o la vida i obtenir eines per conèixer-se millor a si mateixos.

La imatge, l’entorn i la paraula seran també presents en la residència de Consuelo Bautista a l’Institut Narcís Monturiol, orientada a recórrer els carrers de La Clota i transformar en poesia visual l’experiència. Llàtzer Garcia, resident a l’Institut Alzina, proposarà igualment compartir experiències, punts de vista i inquietuds que desembocaran en un text dramàtic creat de manera col·lectiva.

Relacionar-se amb l’entorn quotidià i amb la història

A l'Institut Vall d'Hebron, l’artista resident Svantje Bußhoff interrogarà els nois i les noies participants sobre la relació que mantenen amb els objectes quotidians i els farà reflexionar sobre la utilitat d’aquests objectes i els conceptes destrucció i reparació. David Climent, EN RESiDÈNCiA a l'Institut Salvador Espriu, plantejarà l’acte creatiu com a diàleg amb allò que ens envolta, com a via per reconnectar amb l’instint individual i posar-lo en diàleg amb el col·lectiu, mentre que Paula Bruna proposarà generar una investigació artística al voltant dels no humans amb els quals convivim, dotar-los de veu en la configuració de la realitat i de la història i tractar de percebre l’entorn a través d’ells. Bruna realitzarà la seva residència a l’Institut Vapor del fil.

Els carrers i edificis de la ciutat, com també la seva història, seran el marc de la residència de Ricardo Pérez-Hita a l'Institut Verdaguer, que indagarà en la relació dels i de les alumnes amb els nuclis del barri del casc antic, una relació feta d’ancoratges al paisatge urbà, memòries apreses i xarxes de suport del tot diverses. Els carrers, la ciutat, també són centrals per a Eulàlia Rovira, EN RESiDÈNCiA al Juan Manuel Zafra, que proposarà entrar en contacte amb el que ella anomena infraobjectes: les mines, els morts, el clavegueram, les pors i els imaginaris del subsòl. Una sèrie d’incursions tant literals com abstractes sota la línia del terra. Pel que fa a recerca històrica, serà l’eix del treball de Jordi Ferreiro a l'Institut Jaume Balmes, un centre que celebrarà el seu 175è aniversari. La residència s’internarà per la història del centre i de l’educació a Catalunya per mirar de donar resposta a qüestions molt actuals.

El temps, la societat, l’activisme

Raquel Friera y Xavier Bassas, EN RESiDÈNCiA al Poeta Maragall, introduiran l’alumnat participant en les idees crononormativitat, cronopatia i emancipació temporal, per tal d’explorar forma en què vivim el temps a la nostra societat. De la seva banda, Eulàlia Garcia Valls proposarà iniciar el procés de creació a l'Institut Escola Antaviana partint de les preguntes que podem fer al nostre context per replantejar-lo, posar-lo en dubte i transformar-lo. L’artista resident al Lluís Domènech i Montaner, Clara Gassull, convidarà els nois i noies a establir una relació amb el lloc a través del joc i de la prospecció, de la contemplació, l’espera, l’exploració i la intervenció. Juliane Heinemann EN RESiDÈNCiA a l'Institut Milà i Fontanals, realitzarà dinàmiques relacionades amb l’escriptura creativa aprofitant espais alternatius, com ara el carrer, per escriure cançons sobre la identitat i l’univers emocional que hi va lligat.

La música centrarà també la residència de MANS O a l'Institut Escola El Til·ler, una exploració de l’escolta conjunta, la improvisació metodològica i l’expressió rítmica i sonora a partir de referències musicals i artístiques properes als alumnes; i l’activisme creatiu, la de David Proto al Bernat Metge: el creador desplegarà diferents tàctiques i estratègies per visibilitzar, denunciar o resoldre un conflicte social o polític que afecti directament el col·lectiu. En la mateixa línia, Anna Irina Russell, EN RESiDÈNCiA a l'Institut Doctor Puigvert, plantejarà un espai de reflexió sobre les formes de comunicació, els codis d’interacció i les estructures semiòtiques de control, per tal de fomentar una mirada crítica en els sistemes de vigilància i en el control dels cossos i de la informació.

Arts vives i multidisciplinarietat

Arnau Sala proposarà a l’alumnat de l'Institut Escola Trinitat Nova realitzar  un projecte híbrid dins les pràctiques de la música, l’acció o el treball visual. Silvia Sant, EN RESiDÈNCiA a l'Institut Montjuïc,  donarà veu, espai i visibilitat a la polaritat del dins i el fora per camins oberts i inexplorats, a la vulnerabilitat que tendeix a superar-se construint divisions físiques, imaginàries o fàctiques; mentre que la residència de Julia Spínola al Moisès Broggi situarà el grup, com a punt de partida, en un passat remot i en un futur llunyà, amb la possibilitat de visitar el Museu d’Arqueologia de Catalunya i el laboratori de materials avançats A-FAD. En un sentit semblant, la confrontació entre la tecnologia i l’artesania i l’observació de com cohabiten i on resideixen les similituds que els fan apropar-se, dialogar i nodrir-se, serà el punt de partida de la residència de Carla Farreny y Marta Vilardell a l’Institut Joan Fuster.

Troposfera.xyz, EN RESiDÈNCiA a l'Institut Comas i Solà, plantejarà el procés de creació com un laboratori sobre les arts escèniques i la seva relació amb la digitalització, on s’experimentarà la millor manera de compartir continguts artístics digitalment. Una proposta de plena actualitat. De la mateixa manera, Marc Villanueva, resident al Maria Espinalt, recuperarà preguntes generades durant el passat confinament per explorar, a través del llenguatge de l’escena i de les arts vives, les tensions entre el cos i l’autoritat.       

Amb la 12a edició, Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona haurà realitzat processos en cinquanta dels setanta instituts de la ciutat per acostar els i les alumnes i la creació contemporània. I, al finalitzar aquesta nova edició, ja s’hauran realitzat un total de 146 processos de creació, amb la participació de 2.550 adolescents, 180 docents i 166 creadors. ​

+ informació al dossier de la 12a edició d'EN RESiDÈNCiA