El Projecte / EXPOSICIONS

En la concepció de les exposicions, la documentació dels processos creatius ocupa un paper fonamental. Les experiències desenvolupades en el marc d’En Residència són un actiu que no es pot deixar perdre en un moment com el present, en què la reflexió sobre els processos de l’art contemporani i els modes de transmissió resulta especialment necessària, rellevant i d’interès públic.

A més, el fet d’exposar en un centre de creació, i situar així les obres fora del context educatiu, consolida el valor artístic del projecte i permet arribar a un públic i un àmbit de reflexió que habitualment es mantenen distants de l’àmbit educatiu. En aquest sentit, es pot encarar aquesta aproximació com l’inici de possibles sinergies futures.

Les exposicions, per tant, es conceben a partir de la convicció que els projectes desenvolupats contenen un interès triple:
 

  • El valor artístic de les obres per elles mateixes. Es desenvolupen propostes artístiques molt diferents entre elles que corresponen a múltiples tendències de l’art contemporani, representades per artistes de trajectòria contrastada i pertanyents a generacions i àmbits de treball diversos.
     
  • La documentació del procés de creació de les obres suposa una ocasió privilegiada per assistir al desenvolupament de projectes artístics de disciplines i característiques molt diverses. El fet de partir de la necessitat de transmissió, a més, ha comportat una reflexió particular per part dels mateixos artistes sobre els seus mètodes i modes de creació.
     
  • Els dos aspectes anteriorment esmentats fan que el conjunt de les obres, processos i experiències continguin un potencial extraordinari per generar pensament sobre les característiques específiques de la creació contemporània i sobre els modes de transmissió artística. 

 

EXPOSICIONS REALITZADES
Trobareu més informació de cada exposició a la página de presentació de cada edició.

X EDICIÓ 2018-2019
Aquí hem trobat un espai per pensar
10 anys - Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona
Centre d’Art Contemporani de Barcelona - Fabra i Coats (2019)

I EDICIÓ 2009-2010:
Fundació Suñol (2010)
Centre d’Art Contemporani de Barcelona - Fabra i Coats (2012)

II EDICIÓ 2010-2011:
Centre d’Art Contemporani de Barcelona - Fabra i Coats (2012)

III EDICIÓ 2011-2012:
La Capella (2014)

IV EDICIÓ 2012-2013:
La Capella (2014)