Creadors EN RESiDÈNCiA als instituts de Barcelona posa en contacte l’art contemporani amb els estudiants de secudària generant noves formes i contextes de creació.