Societat Doctor Alonso EN RESiDENCiA en el Instituto Montjuïc

www.doctoralonso.org

La companyia Societat Doctor Alonso, dirigida per Tomas Aragay (director de teatre i dramaturg) i Sofia Asencio (ballarina i coreògrafa), construeix el seu llenguatge artístic a partir de la barreja del teatre i la dansa. Aquest llenguatge troba una de les seves claus fonamentals en el concepte del desplaçament. De situar quelcom fora del seu lloc, àmbit o espai propi per indagar com aquest desplaçament modifica el llenguatge tant pel que fa a la seva gramàtica constitutiva com a la lectura que en pot fer un observador. Desplaçar per revelar quelcom. Aquesta maniobra de desplaçament ha esdevingut una eina eficaç per generar espais de discurs poètic que posin en qüestió l'statu quo de la nostra comprensió de la realitat.

Les seves creacions escèniques inclouen elements textuals, treball amb el cos i conceptes coreogràfics, i han tingut a veure amb l'espai públic i la relació amb el cos i la dansa a espais no convencionals.

Com a Societat Doctor Alonso han creat, entre d'altres, Tomorrow will be like today (2002), Shopping Bread (2003), Sobre la bellesa (2003), Santa Sofia, el solo d'una ignorant (2004), Sobre la mort (2005), El traspiés de Luisa (2006), Volumen II (2007), Retratos o si yo fuera (2008), El cuerpo colectivo (2009), Club Fernando Pessoa (2010), Ácido folklórico (2010), La Glorieta (2011), Introducció a la introducció (2012),  La naturalesa i el seu tremolor (2013), El desenterrador (2013) i Andrei Rublev, una paniconografía (2014). 

Biografía escrita en el año 2015

Instituto Montjuïc

www.institutmontjuic.cat

El Montjuïc participó en la quinta edición de EN RESiDÈNCiA (2013-2014), con la presencia de Eduard Arbós, y también en la sexta (2014-2015), con un proyecto de Lua Coderch. En esta edición participa un grupo de alumnos de cuarto de ESO.

/

El Instituto Montjuïc tiene una trayectoria de más de treinta años de servicio en la Zona Franca. Su participación en EN RESiDENCiA tiene que ver con la voluntad de crear más conexiones entre el centro y los agentes sociales y culturales del barrio y la ciudad y, a la vez, potenciar las inquietudes artísticas de su alumnado.

Presentación actualizada en septiembre del 2023 

 

Participantes

Alumnos de 4.º de ESO:
Sílvia Alonso, Dina Aoulad, Julen Cupillar, Ariadna Domínguez, Lola Enciso, Andrea Fuentes, Rubén Giménez, Fadwa Kharbou, Anna Palomeque, Clàudia Saa, Onkhar Singh y Abdul Waha

Profesores:
Anna Pantinat (música) y Vicent Santamaria. Domingo Espot Jubilla (director)

Comisariado y coordinación:
Graner – Mercat de les Flors

Dirección:
Instituto de Cultura de Barcelona
Consorcio de Educación de Barcelona