Mayo 15

Primer VESPRE EN RESiDÈNCiA: 17 de maig de 2012, de 18:00 a 20:30

Presentació de les tres obres realitzades a l'edició 2011-2012 d'EN RESiDÈNCiA en un recorregut que va de l'Institut Barcelona-Congrés a la Capella de Sant Rafael.

18h – inauguració d’Equipatges de mà i Amb fons blanc, d’Isabel Banal i els alumnes de l’Institut Barcelona-Congrés. A l'institut (c/ Baró d’Esponellà 1-15).

19:45h – a la capella de Sant Rafael (Alsàcia 1, darrere la seu del districte de Nou Barris)

- Intervenció escènica d’Ariadna Estalella i Tuur Marinus a partir del concepte de càrrega treballat a la residència d’Isabel Banal

- Inauguració de Present absent a càrrec de Vicens Casassas i els estudiants de l’Institut Valldemossa.

- Presentació de Food for thought a càrrec de Tom Carr i els estudiants de l’Institut Sant Andreu. Es distribuiran els punts de llibre i postals elaborats a la residència.