Mar 21

Instal·lació de 50 bústies a Nou Barris pel projecte ‘nouBARRISnou’ de Lluís Sabadell Artiga i els estudiants de l'Institut Collserola

'noubarrisnou' és una intervenció que vol generar un procés de participació activa dels ciutadans del barri mitjançant la instal·lació de 50 bústies dissenyades i construïdes especialment per a l'ocasió.

Les bústies s’instal·len el dilluns 22 de març en diversos punts estratègics dels barris de Canyelles, Roquetes, La Guineueta i Torre Baró per poder recollir les aportacions dels veïns, que podran escriure les seves propostes o opinions en unes postals també dissenyades específicament i que es troben a  les bústies. L’acció es complementa amb pòsters i uns jocs participatius que els estudiants de l’Institut Collserola realitzaran a les escoles i instituts del barri. També s'han creat un bloc específic, i un espai al Facebook.