May 11

Oberta la convocatòria per participar a EN RESiDÈNCiA 2022-2023!

Per a la 14a edició, s’amplia a vint-i-vuit el nombre d’instituts que podran acollir residències de creació contemporània. La Fundació Joan Brossa – Centre de les Arts Lliures i Fabra i Coats: Fàbrica de creació s’incorporen a l’equip de mediació del programa.

Fins al 23 de maig, els instituts públics de Barcelona interessats a participar en la 14a edició d’EN RESiDÈNCIA (curs 2022-2023) podran presentar les seves propostes. Les bases de la convocatòria descriuen el programa i els elements a incloure en el projecte. Com és habitual, la proposta haurà d'anar acompanyada d’una carta de motivació que faci explícit el sentit de la participació de cada institut a EN RESiDÈNCiA i el seu encaix en el projecte educatiu del centre. El projecte també haurà d’expressar la disponibilitat del centre educatiu i l’explicitació dels seus interessos i expectatives respecte a les pràctiques artístiques que es vulguin prioritzar.

EN RESiDÈNCiA és un programa de creació artística que proposa un espai de treball compartit entre artistes, alumnes i docents de centres públics d’educació secundària, amb el comissariat i la coordinació d’equips de mediació. Al llarg de tot un curs, i dins l’horari lectiu, creadors i creadores de disciplines i generacions molt diverses desenvolupen un projecte artístic juntament amb un grup de joves, des de la ideació fins a la seva presentació pública.

EN RESiDÈNCiA inclou creadores i creadors amb vincles amb les arts visuals i plàstiques, les arts escèniques (dramatúrgia, dansa, performance, circ), la creació literària, l’experimentació sonora i la creació musical. Es convida a treballar la creació contemporània des de qualsevol dels àmbits curriculars (tecnologia, visual i plàstica, educació física, música, ciències humanes i socials, llengües, matemàtiques, etc.) de manera transversal.

EN RESiDÈNCiA ha incorporat, al llarg dels anys, diversos equips de mediació, amb una llarga trajectòria en l’àmbit de les mediacions entre cultura i educació: A Bao A Qu, Mercat de les Flors, Graner, Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia, Fundació Joan Miró, Museu Nacional d’Art de Catalunya, L’Afluent, La Central del Circ, Experimentem amb l’ART, MACBA. Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Teatre Lliure, Antic Teatre, La Caldera, La Poderosa,  Transductores, Difusor i El Born Centre de Cultura i Memòria. En aquesta 14a edició s’hi sumen els equips de la Fundació Joan Brossa - Centre de les Arts Lliures i de Fabra i Coats: Fàbrica de creació.

Des de la primera edició del programa (2009), s’ha realitzat un total de 172 residències en 54 instituts públics de la ciutat de Barcelona, implicant 180 docents, 200 artistes i 3.000 joves estudiants d’ESO.

Més informació a la convocatòria i a la fitxa de descripció d’EN RESiDÈNCiA.