Dec 2

‘Esto lo hago yo. Residencias de arte en la escuela’

Una nova publicació dedicada als programes que vinculen creació contemporània i context educatiu destaca la trajectòria d’EN RESiDÈNCiA

EN RESiDÈNCiA, inclosa entre les propostes per canviar el model de relació entre cultura i educació: ‘En los centros de arte de todo el territorio español han proliferado las residencias de artistas y educadoras en instituciones educativas, principalmente colegios e institutos. Este tipo de programas da una importancia central al proceso frente al resultado, buscando una participación más directa por parte de la infancia y juventud en la creación contemporánea’. Aquestes línies, que llegim al pròleg d’Esto lo hago yo. Residencias de arte en la escuela, ens anticipen el contingut d’un volum publicat per “Los Libros de la Catarata” que presenta diferents programes que vinculen creació artística i educació en el l’àmbit espanyol. És el cas d’EN RESiDÈNCiA, objecte d’un capítol en aquest llibre col·lectiu.

Aquí hem trobat un espai per pensar 

Núria Aidelman, Laia Colell i Agnès Sebastià, membres de l’associació A Bao A Qu, i Carles Giner, director d’EN RESiDÈNCiA, signen un article conjunt, que explica l’origen i la trajectòria d’aquest programa públic de transformació cultural i educativa a través de processos de creació contemporània, posant l’accent en la participació d’equips de mediació, experts en l’acompanyament de processos de creació en context educatiu formal. Altres aspectes abordats en el capítol són el paper dels centres educatius com a espais on poder qüestionar els sistemes, llenguatges i necessitats imperants per construir-ne d’altres que afavoreixen el creixement de cada alumne en la seva singularitat, l’obertura de la reflexió interior, la creació de vincles amb l’entorn. ‘En la convivència entre creación y educación, en proyectos compartidos y dialogados, descubrimos con intensidad renovada que la realidad –también en la escuela, la ciudad, el museo, las relaciones personales, el arte, las ideas, etc.– reclama todavía y siempre ser pensada’, conclou el text.

Esto lo hago yo. Residencias de arte en la escuela compta amb l’edició d’Eva Morales, de Pedagogías Invisibles, i amb la participació de ‘Resistències artístiques’, ‘Periferias escolares’, ‘Levadura. Programa de residencias de creadores en escuelas’, ‘Intraescolar’, ‘Clave. Residencia de jóvenes músicos en escuelas’ i ‘Un/a artista viene a vernos’.