Jul 3

EN RESiDÈNCiA 2011-2012

A la tercera edició es duran a terme tres residències: Isabel Banal EN RESiDÈNCiA a l’Institut Barcelona-Congrés, Tom Carr EN RESiDÈNCiA a l’Institut Sant Andreu i Vicens Casassas EN RESiDÈNCiA a l’Institut Valldemosa.