May 5

PRESENTACIÓ DE ‘LA NIT’, DE ROBERT FERRER I MARTORELL EN RESiDÈNCiA A L’INSTITUT FRANCISCO DE GOYA

Divendres 6 de maig a les 10h30 s’inaugura l’escultura, que quedarà instal•lada a l’institut (c/ Garriga i Roca). El procés de creació de la RESiDÈNCiA es pot seguir al bloc.