Nov 11

Inici dels processos de creació a les tres residències

A l’IES Bernat Metge han mesurat l’espai del taller "Aula 209" i estan dibuixant la planta i els alçats; a l’IES Collserola han fet una visita al barri per localitzar aquells espais i/o aspectes sobre els quals podria ser interessant intervenir; a l’IES Infanta Isabel d’Aragó reflexionen sobre el procés d’aprenentatge i cada alumne pensa en un objecte que el podria representar metafòricament. Es poden seguir aquests processos a l'espai de cada residència al web i també als blocs respectius.