May 2

Oberta la convocatòria per participar a EN RESiDÈNCiA 2023-2024!

Per a la 15a edició, 26 instituts podran acollir artistes al llarg de tot un curs.

Fins al 22 de maig, els instituts públics de Barcelona interessats a participar en la 15a edició d’EN RESiDÈNCiA (curs 2023-2024) poden presentar les seves propostes. Les bases de la convocatòria descriuen el programa i els elements a incloure en el projecte.

Com és habitual, la proposta haurà d'anar acompanyada d’una carta de motivació que expressi el sentit de la participació de cada institut a EN RESiDÈNCiA i el seu encaix en el projecte educatiu del centre. El projecte també haurà d’explicitar els interessos i expectatives dels instituts respecte a les pràctiques artístiques que es vulguin prioritzar.

EN RESiDÈNCiA és un programa de creació artística que proposa un espai de treball compartit entre artistes, alumnes i docents de centres públics d’educació secundària, amb el comissariat i la coordinació d’equips de mediació, experimentats en l’acompanyament de processos de creació artística en context educatiu. Al llarg de tot un curs, i dins l’horari lectiu, artistes d’àmbits i generacions molt diverses desenvolupen un projecte artístic juntament amb un grup de joves, des de la ideació fins a la seva presentació pública.

EN RESiDÈNCiA inclou creadores i creadors amb vincles amb les arts visuals i plàstiques, les arts escèniques (dramatúrgia, dansa, performance, circ), la creació literària, l’experimentació sonora i la creació musical. Es convida a treballar la creació contemporània des de qualsevol dels àmbits curriculars (tecnologia, visual i plàstica, educació física, música, ciències humanes i socials, llengües, matemàtiques, etc.) de manera transversal.

EN RESiDÈNCiA ha incorporat, al llarg dels anys, diversos equips de mediació, amb una llarga trajectòria en l’àmbit de les mediacions entre cultura i educació: A Bao A Qu, Mercat de les Flors, Graner, Sala Beckett/Obrador Internacional de Dramatúrgia, Fundació Joan Miró, Museu Nacional d’Art de Catalunya, L’Afluent, La Central del Circ, Experimentem amb l’ART, MACBA. Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Teatre Lliure, Antic Teatre, La Caldera, La Poderosa, Transductores, Difusor, Fabra i Coats: Fàbrica de creació i el Centre de les Arts Lliures (Fundació Joan Brossa).

Des de la primera edició del programa (2009), s’ha realitzat un total de 198 residències en 57 instituts públics de la ciutat de Barcelona, implicant 205 docents, 230 artistes i 3.600 joves estudiants d’ESO.

Més informació a la convocatòria i a la fitxa de descripció d’EN RESiDÈNCiA.