Mar 21

EN RESiDÈNCIA, A LA PREMSA

El treball d’Agnès Pe a l’Institut Vall d’Hebron protagonitza un reportatge a El Periódico

La tasca educativa i artística que EN RESiDÈNCiA desenvolupa des de fa deu anys als instituts de Barcelona ha captat en diverses ocasions l’interès de la premsa generalista. L’últim exemple el trobem en l’extens reportatge que El Periódico de Catalunya dedica al procés de creació que l’artista sonora Agnès Pe està desenvolupant amb un grup d’alumnes de 1r d’ESO de l’Institut Vall d’Hebron. Els detalls de l’activitat concreta, que tenia per finalitat construir un laptop i fer-lo sonar, van ser recollits pel periodista Nando Cruz, especialista en música del diari.

Agnès Pe vol obrir les ments dels nois i noies de l’institut pel que fa a la música i les sonoritats que brollen dels instruments més insòlits. Demostrar que fins i tot el silenci és música. Com la resta d’artistes vinculats al programa Creadors EN RESiDÈNCiA, el seu objectiu és estimular la creativitat dels més joves, fer-los partícips del fet artístic i demostrar-los que la creació contemporània no té límits.