ZA! EN RESiDÈNCiA a l'Institut Menéndez y Pelayo

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ

Comencem un nou recorregut i una nova experiència amb Za!.

SESSIONS

Què és la música?
Què és l'art?
Quines habilitats tenim?
Quina qualificació vull obtenir al final del curs?
Què farem per obtenir aquesta nota final?

ALTRES
Escolta de la cançó
Improvisació
Debat obert
Exposició i visualització dels vinils de Za!
Roda d'improvisació
Un minut de música
Improvisació amb normes

Treball d'improvisació guiada per a grups reduïts i per al grup gran:
http://blocsenresidencia.bcn.cat/menendezpelayo1516/?paged=2

“Que rule el pen”
Es tracta de fer una recopilació d'audicions musicals proposades per l'alumnat. Cada setmana cada component porta un àudio. A continuació posem la llista de reproducció:

Repàs dels senyals d'improvisació
Improvisacions sobre textos
Assaigs de la mostra durant el mes de març

ACCIONS VINCULADES

Taller de gamelan i visita al Museu de la Música de Barcelona:
Tenint en compte la importància de la coordinació i la sincronia en la nostra línia de treball, visitem el Museu de la Música. Hi rebem una classe, teòrica i pràctica, sobre el gamelan, un conjunt d'instruments provinent d'Indonèsia que toquen simultàniament diverses persones. En el nostre cas som més de quinze persones tocant alhora. En acabar fem una petita visita al museu.

Taller de construcció d'un sintetitzador senzill amb Befaco:
A l'aula de tecnologia de l'institut fem un taller de tres sessions conduït per Befaco. En aquest taller aprofundim en la producció del so de manera electrònica i en la fabricació d'un instrument tan popular actualment com el sintetitzador. Seguint les indicacions dels professors de Befaco, els alumnes acoblen i solden cadascú el seu sintetitzador.

Breu actuació a l'institut durant la setmana cultural:
Posem en pràctica les eines que hem anat aprenent durant el curs en una breu actuació d'improvisació conduïda a la sala d'actes. El públic està format pels alumnes de tercer i quart d'ESO de l'institut.