Xesca Salvà EN RESiDÈNCiA a l'Institut Escola Trinitat Nova

Com representem allò desconegut? Com li parlem? 

Aproximar-nos al procés de creació amb preguntes que podrien ser el punt de partida des de per fer una pel·lícula de ciència ficció com per fer-nos vestits de monstres o simplement per mirar l’espai amb uns ulls nous per tal de trobar-hi sorpreses.

El plantejament d’inici seria aprendre juntes a fer preguntes a allò desconegut, buscar, escoltar, mirar, provar de parlar-hi. Trobar llocs màgics, fer llocs màgics, fabricar rituals per entendre l’Altre, l’alien que som totes.

I convertir tot això en un procés de recerca col·lectiu, a partir dels paisatges i de les preguntes de cadascú.