Xavier Bobés EN RESiDÈNCiA a l'Institut Poeta Maragall

ON ENS PORTEN ELS OBJECTES?

L'eix de treball inicial que proposa Xavier Bobés gira al voltant de la creació d'instal·lacions a partir de diversos objectes quotidians. S'obre un primer període d'experimentació, un espai per a la manipulació i l'observació de les possibilitats expressives que genera cada tipus d'objecte. Es creen petits paisatges que vehiculen sensacions, idees, etc. 

EL COS I EL MOVIMENT

Paral.lelament a la investigació sobre els objectes, es desenvolupa un treball corporal, de tipus performatiu, per tal de treballar la proposta de manipulació d'objectes des d'un àmbit teatral, en què el propi cos també tingui presència. Aquestes sessions tenen lloc una vegada al mes al Centre Cívic Urgell, on es disposa d'un espai ampli adient per a aquest tipus de treball.

VISITA AL MACBA

Al final del primer trimestre s'organitza una sortida al MACBA per tal de veure i comentar diverses obres de la col·lecció. El recorregut pel museu se centra en obres de caràcter instal.latiu. Per acabar la visita es du a terme una activitat lúdica de moviment organitzada pel servei educatiu.

CESSIÓ D'ESPAI AL CENTRE CÍVIC URGELL

Se sol.licita al Centre Cívic Urgell que ens cedeixin un espai per fer-hi el treball de cos. Un dimecres al mes la sessió d'EN RESiDÈNCiA es trasllada a aquest espai. La col·laboració amb el Centre Cívic (molt proper a l'institut) ha estat molt valuosa, ja que ha permès fer-hi un tipus de treball de moviment que l'aula de l'institut no permetia.

LA TRIA DELS OBJECTES: EL MOBILIARI DE L'AULA

Després de la recerca amb diferents objectes, Xavier Bobés proposa investigar l'ús d'objectes relacionats amb el món de la costura. Els estudiants no se senten prou identificats amb aquest àmbit i plantegen treballar amb materials propis de l'aula: pupitres, cadires, llapis, retoladors... 

GEORGES PEREC: QÜESTIONARIS I GRAVACIONS

S'introdueix l'univers literari de Perec amb fragments breus de la seva obra. S'inicia la creació de textos per part dels estudiants sobre temes que els importen. Per articular-la, es parteix també d'alguns mètodes de l'escriptor: qüestionaris, llistats, respostes tipus test... Paral·lelament a l'escriptura es treballa amb la gravació de les veus, que progressivament va creixent en importància. Alguns dels enregistraments s'integraran a la instal.lació final.

LA QUOTIDIANITAT COM A TEMA

Progressivament els temes que preocupen més els estudiants esdevenen el motiu central de la instal·lació: les hores a l'institut, l'avorriment, l'amor, els errors, els dubtes... Els estudiants prossegueixen amb les gravacions i també comencen a inscriure la seva paraula als pupitres que formaran part de la instal.lació.

DEFINICIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ

En una sortida a Can Gassol (Mataró), els estudiants i Xavier Bobés defineixen la forma de la instal·lació i generen el plànol de muntatge per al dia de la seva presentació. Decideixen situar els pupitres en una línia que representa metafòricament les diverses maneres d'estar a l'aula: de l'ordre imposat al caos i el compromís. 

PUBLICACIÓ “NO. NO ME'N RECORDO”

A partir dels qüestionaris els estudiants han generat textos que Xavier Bobés edita en un llibre que porta per títol No. No me'n recordo. A més dels textos escrits, la publicació incorpora un CD amb els àudios enregistrats que formen part de la instal·lació. El dia de la presentació els alumnes en reparteixen exemplars entre els assistents.

LA PRESENTACIÓ

Dues presentacions de la instal.lació es realitzen a la Sala Sebastià Gasch del Mercat de les Flors. En les dues ocasions, la instal·lació es presenta amb una performance especialment generada per a l'ocasió. Seguidament els estudiants i Xavier Bobés dialoguen amb els espectadors sobre el procés creatiu.