Viviane Calvitti EN RESiDÈNCiA a l'Institut Barri Besòs

Tantes hores pels estudis i escenaris ballant, creant, investigant, mirant, intercanviant passos i coneixements, posant la mirada cap a dins en allò que sents, com et sents, com et mous i per què et mous, et construeixen com persona dansaire.

M’interessa el focus del cos com a presència de l’ésser, treballar la dansa per descobrir com flueix l’energia interna i com això transforma la presència.  M’interessa descobrir el moviment de cada ésser/alumne i ser partícip de la seva transformació.

A través d’aquesta ciència que és la dansa, se’ns permet comunicar, pensar, sentir, crear, i descobrir la relació entre l’emoció i el fet d’estar.

Cada grup que s’obre és un repte diferent, perquè depèn de la composició i la relació dels individus. Per això, encara que es treballi en les mateixes consignes, els mateixos passos i els mateixos materials, el resultat sempre serà diferent.

Després apareix l’escena.  Investigar i descobrir les diferències que tenen lloc amb aquella persona dansaire quan estem treballant en l’estudi - mirada íntima, i quan estem tenint una experiència escènica - mirada del públic.

/

Els processos de creació i les obres resultants de cada residència es presenten en acabar cada edició. En aquest espai hi trobareu la seva descripció, el seu registre i la documentació relacionada. 

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d’EN RESiDÈNCiA.