Violeta Mayoral EN RESiDÈNCiA a l'Institut Vall d’Hebron

Voldria començar treballant l’escolta des d’angles diversos. D’una banda, des de la pràctica, per mitjà d’una sèrie d’exercicis ideats per a l’aula i, de l’altra, des de la presentació del context i d’un seguit d’artistes referents en aquest àmbit. A banda, també es presentarà que l’escolta no està determinada només pel que és audible, sinó també pels altres sentits, pel llenguatge i per la influència del camp d’expectatives. Seguint aquesta línia, farem exercicis amb els quals potenciarem el sentit de l’oïda mitjançant la inhabilitació del rang visual, i veurem que el llenguatge influeix en la determinació del que és sonor.

Començar per l’escolta afavoreix l’entesa i prepara el terreny per introduir la creació sonora. En primer lloc, els presentaré un seguit d’artistes essencials per a aquests temes i, en segon lloc, m’agradaria portar a terme una sèrie d’exercicis grupals en què s’evidencia que escoltar no és només allò que propicia el que és sonor, sinó que sosté la sincronització i la connexió grupals, és a dir, que sense l’escolta no hi ha esdeveniment sonor. D’altra banda, una de les meves línies d’investigació té a veure amb l’espacialitat i la consciència del so. M’agradaria fer una sèrie d’exercicis lligats a aquests temes, en els quals explorarem l’espai i la distància a partir d’allò que sona.

Un altre dels temes a desenvolupar serà l’objecte sonor i la performativitat.

Començar amb aquests temes em permetrà introduir diverses disciplines que treballen amb la performance, l’esdeveniment/acció, l’art visual, etc., perquè els i les alumnes puguin entendre que un mateix tema es pot desenvolupar d’una manera interdisciplinària, amb diferents formats i, sobretot, em donarà peu a abordar el procés creatiu perquè el vagin integrant, atès que tindrà un paper molt important al llarg del curs.