Victor Ruiz Colomer EN RESiDÈNCiA a l'Institut Lluís Domènech i Montaner

Els projectes de Víctor Ruiz Colomer formulen processos participatius i col·laboratius que operen des de l’autogestió. El seu treball abasta inquietuds com l’horticultura, l’educació o les polítiques energètiques i adopta una posició crítica envers els usos i el significat de l’espai públic. Amb un llenguatge que fluctua entre l’escultura i l’enginy tecnològic, les seves propostes funcionen com una capsa d’eines oberta a protocols d’ús poc habituals i a funcions experimentals. El joc i l’esbarjo adopten la condició de metodologies de coneixement i, a la vegada, ens condueixen de manera intuïtiva a revisar qüestions com la sostenibilitat, les pedagogies experimentals o la idea de comunitat.

Aquest procés de creació es podrà seguir al blog d’EN RESiDÈNCiA, que s’activarà durant el mes d’octubre de 2019.