Victor Ruiz Colomer EN RESiDÈNCiA a l'Institut Lluís Domènech i Montaner

Els projectes de Víctor Ruiz Colomer formulen processos participatius i col·laboratius que operen des de l’autogestió. El seu treball abasta inquietuds com ara l’horticultura, l’educació o les polítiques energètiques i adopta una posició crítica envers els usos i el significat de l’espai públic. Amb un llenguatge que fluctua entre l’escultura i l’enginy tecnològic, les seves propostes funcionen com una capsa d’eines oberta a protocols d’ús poc habituals i a funcions experimentals. El joc i l’esbarjo adopten la condició de metodologies de coneixement i, a la vegada, ens condueixen de manera intuïtiva a revisar qüestions com ara la sostenibilitat, les pedagogies experimentals o la idea de comunitat.

/

Els processos i les obres resultants de cada residència es presenten en acabar cada edició. En aquest espai hi trobareu la seva descripció, el seu registre i la documentació relacionada. 

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d’EN RESiDÈNCiA.