Víctor Jaenada EN RESiDÈNCiA a l'Institut Les Corts

PRIMER CONTACTE AMB L’INSTITUT

El creador amb qui hem treballat enguany, el Víctor Jaenada, no tenia experiència com a professor ni fent tallers amb adolescents, però va mostrar molt interès des de l’inici per participar en la residència i la possibilitat d’entrar en contacte directe amb un grup d’aquesta franja d’edat.

Va afrontar la seva residència amb la intenció d’adaptar-se d’alguna manera al marc de l’assignatura de cultura clàssica, on encaixava el projecte que impartia la professora Maria Roig. La predisposició d’aquesta professora va ajudar molt el creador a definir una mica quina seria la dinàmica de les primeres sessions i van decidir conjuntament una metodologia per encarar les sessions. La professora introduiria algun tema de cultura clàssica i el Víctor proposaria algun treball o petit projecte entorn d’aquest tema.

ATERRATGE, PRIMER CONTACTE CREADOR-ALUMNES

Els i les alumnes inicien la residència amb un parell de sessions dedicades a investigar sobre l’artista i el seu treball amb la missió de fer una llista de preguntes que li faran el dia que el coneguin.
Aprofitant que el Víctor té una exposició en actiu a la Galeria Balaguer (Hacer cosas) es fa la primera presentació amb el grup en aquesta visita (3/10/2016). Allà, a més de conèixer l’artista, tenen una experiència directa amb la seva obra, que es mou en el territori de la instal·lació però amb un tarannà viu i canviant. La visita és molt útil per poder experimentar en primera persona el caràcter transgressor del seu treball, la barreja d’objectes d’ús quotidià posats en diàleg amb residus de la vida personal i amb obres que tenen un llenguatge plàstic més clàssic, com pintures i dibuixos. La professora demana a cada alumne que triï l’obra que els hagi interessat més i s’hi fan una fotografia.

A més de l’exposició també visiten el taller del Víctor, que és un espai dins la mateixa galeria.
 

DEFINICIÓ DELS TEMES I MICROPROJECTES DE CADASCÚ

Vist el marc de l’assignatura optativa de cultura clàssica en què s’insereix la residència, i que el Víctor té interès pels temes que s’hi poden vincular, es fa una sessió per fer una tria de temes “clàssics” que han travessat la història de la humanitat i que també puguin ser interessants per als alumnes. S’obre un debat a classe per triar-los. Un alumne defineix així al blog el que els proposa el Víctor:

“Vamos a comunicar arte clásico con cosas (raras) contemporáneas.”

De tots els temes possibles a tractar es trien els següents per votació i per pacte amb l’artista: la guerra, la mort, l’amor, els diners i el menjar.

A partir d’aquí, cada sessió s’organitza a partir d’un microprojecte que gira entorn de cadascun d’aquests temes.

LA GUERRA
Es genera un debat a partir d’un documental sobre els espartans en el qual també es parla a bastament sobre el fotoperiodisme avui. El Víctor proposa als nois i noies fer un dibuix entorn del tema.

EL MENJAR
Es fa un debat a partir d’un documental sobre el menjar al món grec i el Víctor proposa als nois i noies fer una instal·lació/joc: dibuixar amb els entrepans de l’esmorzar.

L’AMOR
Per grups, els nois i noies decideixen amb quina disciplina o format faran un petit treball sobre aquest tema, decideixen amb quines disciplines treballaran: un grup fa una coreografia, un altre un cartell, un altre un dibuix i un altre farà una pel·lícula sobre el tema.

LA MORT
El Víctor els proposa fer un escrit on reflexionaran sobre aquest tema; els demana que el text reflecteixi què en pensen, què imaginen que hi ha al darrere.

ELS DINERS
Es fa un debat sobre aquest tema i el Víctor els proposa investigar sobre tota la publicitat i els productes als quals posen cara els jugadors del F. C. Barcelona. Amb la llista de productes i les fotografies de cada jugador es munta una instal·lació sorpresa i efímera al vestíbul principal de l’institut. Es documenta amb un vídeo i es demana l’opinió als alumnes de l’institut que l’han vist.

EL PODER
Inspirats pel format fanzín que ha fet servir sovint el Víctor en els seus projectes, es proposa als alumnes fer fotomuntatges i dibuixos sobre personatges que per a ells representin la idea de poder i que ho facin amb esperit crític. Cadascú dissenya una pàgina d’aquest fanzín.

 

VISITA AL MACBA

Com a tancament del treball per temes i per seguir trencant barreres respecte a l’art contemporani, i marcant l’inici del projecte final, junt amb l’artista i la professora decidim fer la visita performativa al MACBA dissenyada i conduïda per l’educador/artista Jordi Ferreiro (24/4/2017).

EL PROJECTE FINAL: QUO VADIS - ON VAS

PROPOSTA I PREPARATIUS
Cap al maig el Víctor comença a plantejar amb el grup com aplegar en un únic espai els temes que s’han anat treballant individualment. Prenen la decisió que aquesta instal·lació es faci en un espai del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Si el fil conductor de la residència ha estat la vinculació del món clàssic amb el contemporani, l’artista actualitza els temes revisats i interpretats pels nois i noies i en fa una il·lustració. En el mateix sentit el creador els planteja fer una fotografia a tot el grup en la qual aquests dos fils s’ajuntin. La fotografia serà l’element que faci de focus i aglutinant de tots els elements d’aquesta instal·lació, els alumnes hi estan d’acord. Tot i que durant la residència hi ha hagut alts i baixos, amb moments de poca entesa per part dels alumnes sobre la vinculació entre els temes que estaven treballant, en la recta final hi ha bona sintonia amb el creador i un esperit de col·laboració cap al projecte final.

VISITA A GRISART ESCOLA DE FOTOGRAFIA I MAKING OF DE LA FOTOGRAFIA FINAL DE PROJECTE

El Víctor planteja l’objectiu de fer una fotografia professional d’estudi en què els alumnes posin vestits de romans i aportin objectes i elements que parlin de la seva generació, aquests es barrejaran amb elements de l’imaginari del món grecoromà: el raïm, el llorer, el vi, etc.
Es programa un dia per utilitzar el plató fotogràfic de l’escola internacional de fotografia Grisart (3/5/2017). Com que és la foto d’un grup molt extens, l’execució es fa per grups de tres alumnes. El director de l’escola acompanya la visita del centre, explica les especialitats que s’hi desenvolupen i mostra els espais de què disposa. Els alumnes valoren molt positivament aquest contacte amb el món de la fotografia professional i també la tasca de Víctor Jaenada en coordinar tot el treball de plató.

VISITA AL MUSEU NACIONAL, ITINERARI PER TEMES TREBALLATS DURANT EL CURS A LA COL·LECCIÓ I VISITA A L’ESPAI ON ES FARÀ LA INSTAL·LACIÓ

Es programa la visita al museu (29/5/2017) amb dos objectius. El primer és fer un itinerari per les col·leccions centrat en els sis temes que s’han treballat durant el curs. Es tracta d’una visita comentada i en diàleg amb l’artista sobre la guerra, el poder, l’amor, els diners, el menjar i la mort.

El segon objectiu del dia és visitar l’espai on s’instal·larà el projecte final i fer alguna intervenció directa, com les pintades a una de les portes.

DARRERES SESSIONS A L’INSTITUT

Durant les darreres sessions el Víctor compta amb els alumnes per a diverses tasques vinculades al projecte. Per exemple, els fa reescriure els textos que van fer sobre la mort en un paper gran i de qualitat per tal que formin part de la instal·lació del museu.

En aquest punt la manera de treballar del Víctor es fa molt evident per als alumnes. Tots els treballs fets fins aquest punt han estat ingredients d’un projecte que es cuina al final i on hi pot haver canvis. A partir de la fotografia del grup es va fent més clara la distribució dels elements a l’espai. A més de les sessions a l’institut l’artista també crea elements nous per afegir a la instal·lació al museu.

MUNTATGE I PRESENTACIÓ DEL PROJECTE QUO VADIS - ON VAS

Muntatge a l’espai annex a la Sala Oval amb ajuda de l’equip del museu.

Presentació amb l’artista, les professores Maria Roig i Lluïsa Trueba i els alumnes de l’IES Les Corts el 31 de maig a les 18.00 h al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

 

PLAFONS DE COMUNICACIÓ AL MUSEU