Valentina Gaia Lops i Ida Barbati EN RESiDÈNCiA a l'Institut Doctor Puigvert

Cuerpos en Escucha és un projecte de recerca artística que es desenvolupa a partir de l'activació d'espais de cocreació i d'experimentació multidisciplinària vinculats amb el territori. Comprèn els àmbits de les arts, gènere, territori i societat. Aspira a generar vincles amb diverses entitats locals del territori de Barcelona i establir relacions amb diverses comunitats.

El projecte es desenvolupa en tres fases que no estan separades, més aviat estan entreteixides i embullades entre sí: educació, producció i exposició. Les tres fases es duen a terme de manera conjunta, sense un ordre preestablert, deixant que les necessitats de les persones participants deixin emergir el camí que cal seguir.

Partim de la idea que no hi ha unes fronteres definides entre les arts i allò polític, així com entre els processos pedagògics i l'experimentació artística. Tota forma d'art o procés creatiu comporta una forma d'aprenentatge amb caràcter ètic, que ens permet reflexionar sobre com i què aprenem. De la mateixa manera, tot procés d'aprenentatge està basat en una forma d'’artisticitat’, en el sentit que estimula el desig de crear, que sigui a la teoria, a la pràctica o a l’’entremig’ de totes dues. La nostra finalitat no és ensenyar una tècnica sinó crear a partir del que ens permet fer una determinada tècnica o pràctica artística.

A la que podríem definir com fase d'educació, proposem l'activació de laboratoris d'experimentació artístics basats en les Arts Visuals en tota la riquesa i la complexitat. A la fase de producció, la finalitat és crear un espai de creació artística col·laborativa. Es configura com un lloc de trobada i cocreació que entén l'art com una manifestació de la creativitat humana, lliure i accessible per a tothom. A la fase expositiva, o millor dit de curadoria col·lectiva i afectiva, treballem en conjunt amb les entitats i el grup de participants per planificar, curar i instal·lar una exposició col·lectiva.

Considerem que la peculiaritat del projecte és, de fet, la contínua evolució del procés de coproducció i cocuradoria, atès el caràcter canviant i divers de les comunitats participants. Aquesta dinàmica de treball permet explorar maneres de fer art des de la col·lectivitat i alimentar els processos pedagògics, ètics i polítics des de l'activitat artística. Més enllà de generar esdeveniments que apareixen i desapareixen, el nostre objectiu és crear trobades que produeixen relacions i activació micropolítiques, afectes i simpaties – en el sentit de compartir emocions i vivències. Amb aquesta iniciativa busquem crear formes de col·laboració en el desenvolupament de pràctiques artísticocreatives que permetin generar un sentit demòcrata de la comunitat, basada en la diversitat i multiplicitat de subjectivitats.