Toni Mira EN RESiDÈNCiA a l'Institut Josep Comas i Solà

NOSOTROS

NOSOTROS
“Jugar amb el cos, amb l’espai, amb el ritme, amb els companys, amb la geometria, amb la música... Jugar a compartir, a córrer, a opinar, a sentir, a dibuixar..., a ballar. Avui jugarem a compartir-ho amb vosaltres..., nosaltres.”

Presentació
Divendres 16 de juny de 2017 a les 12 h al Mercat de les Flors (Sala Pina Bausch)