Svantje Bußhoff EN RESiDÈNCiA a l'Institut Vall d’Hebron

Es pot iniciar el discurs plantejant una sèrie de qüestions:

Què significa reparar? Quines tècniques de reparació/destrucció coneixem? Qui són els professionals dedicats a la reparació? Com treballen? Qui dins del teu entorn social repara/destrueix/construeix coses? Com? Què pot ser el reciclatge més enllà de salvar el medi ambient?

Quina relació tinc jo amb un objecte quotidià? Quan es considera útil un objecte?

En les primers sessions es pot fer una sèrie d’exercicis amb objectes i amb dibuix per experimentar i provar diferents materials i diferents estratègies de destrucció i reparació.

Es poden fer algunes sortides per conèixer gent que es dedica professionalment a la destrucció/reparació (Departament de Restauració del MNAC / empresa d’enderrocs / cirurgia). Al final es pot buscar alguna cosa trencada o defectuosa que es pugui reparar i, així, donar-li una nova vida i un nou sentit. Un possible objectiu seria fer una reparació d’alguna cosa gran treballant tots junts.

/

Els processos de creació i les obres resultants de cada residència es presenten en acabar cada edició. En aquest espai hi trobareu la seva descripció, el seu registre i la documentació relacionada. 

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d’EN RESiDÈNCiA.