Silvia Sant EN RESiDÈNCiA a l'Institut Montjuïc

El meu interès artístic actual està relacionat amb l’exploració de la polaritat del dins i el fora. De com la vulnerabilitat de qualsevol mena sembla que tendeix a superar-se construint divisions: físiques, imaginàries, fàctiques... Amb dispositius creatius diversos busco de fer plausibles aquestes polaritats per estudiar-les i aprofundir-hi. A partir d’aquesta familiarització podrem buscar altres opcions que vagin més enllà de les divisions dins-fora.

En els joves adolescents aquesta polaritat està molt latent; li donarem veu, espai i visibilitat per camins oberts i inexplorats. Hi haurà tres àmbits en aquesta recerca: individual, grupal i global, igual que tres volums de la mirada: micro, mitjana i macro. El cos, la seva presència, la seva manera d’accionar i de moure’s serà l’eina recurrent durant tot el procés, però les vies en què aquest es manifestarà estan totalment obertes. Tot el treball té de rerefons una vinculació amb la salut emocional de cada persona i, per tant, amb la salut emocional del sistema del qual formem part. 

/

Els processos de creació i les obres resultants de cada residència es presenten en acabar cada edició. En aquest espai hi trobareu la seva descripció, el seu registre i la documentació relacionada. 

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d’EN RESiDÈNCiA.