Sarah Anglada i Linn Johansson EN RESiDÈNCiA a l'Institut Pedralbes

“LA IMATGE”

Partim de la paraula imatge. La imatge exterior i la imatge interior (referint-nos a la moda, els canals virtuals, la televisió, l’art visual... i, a l’altre extrem, la capacitat interior d’imaginar, resoldre, pensar, reflexionar...).

 

“LA FOTO I LA REALITAT”

La foto com una captura de la realitat, una cosa que és abans que la paraula. Com el cos, que és abans que la paraula.

La imatge vertadera. La imatge que mostra. La imatge que menteix. La imatge falsa. La imatge que reflecteix i explica. La imatge que censura. La imatge que provoca. La imatge que reconcilia.

La foto estàtica i la foto viva.

La foto que construeix i la foto que destrueix.

La imatge i la ficció.

I, com a contrapunt, el cos real, el cos físic. El moviment i la dansa com a llenguatge.

 

Proposta / plantejament del procés:

Inicialment volem dedicar el temps per conèixer el llenguatge del cos, dels nostres cossos, des de pautes senzilles individuals, fins a pautes a dos o en grup.

Volem desenvolupar un treball que sempre respecti les condicions personals, les singularitats i les diferències de tothom. Treballarem sempre des de la possibilitat i la limitació particular de cada persona.

Desitgem conscienciar sobre el cos propi, el de l’altre, l’espai i l’observació global, i així poder treballar en equip i utilitzar les nostres forces dins d’un col·lectiu.

Inevitablement, ara mateix estem en l’era de la imatge, de la invasió i del bombardeig visual, així que aprofitarem fonts actuals com Instagram, TikTok, vídeos, videoclips... i, al mateix temps, aprofitarem arxius i canals antics, diferents fonts històriques i artístiques del llenguatge de la comunicació visual, com ara fotos, revistes, catàlegs...

Volem donar eines per aprendre les múltiples oportunitats que dona l’art d’observar una imatge i poder entendre-la des de perspectives àmplies i variades.

La finalitat és oferir un terreny on els alumnes puguin qüestionar-se en el pla personal, qüestionar l’entorn, qüestionar el món, la vida, i obtenir eines, per conèixer-se millor a si mateixos, respectar-se entre ells, i aprendre a estar a favor d’un treball col·lectiu. La importància de l’individu en un grup, en la societat.

Quina és la raó de moure? De moure’s? Cap a on moure? Des de quina referència em moc? Què comunico? Com comunico?

A partir d’aquí treballarem sempre amb el motor creatiu de la imatge / la foto per explicar una infinitat de possibilitats i fer treballar la imaginació, la fantasia, el cos, el fet d’anar més enllà de la imatge inicial.

“Una imatge val més que mil paraules”... Aquesta dita continua vigent en la nostra era? ... Fem-nos preguntes, moltes preguntes, i anem més enllà de les nostres primeres interpretacions.

/

Els processos de creació i les obres resultants de cada residència es presenten en acabar cada edició. En aquest espai hi trobareu la seva descripció, el seu registre i la documentació relacionada. 

Al llarg del curs podeu seguir els processos de creació als blogs d’EN RESiDÈNCiA